مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ

زبان انگلیسی 2

زبان انگلیسی2

فهرست الفبایی عناوین مدارک

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
بارتلبی ملویل ، هرمن ، 1819‏-‏ 1891 ‏64/‏/‏428 کانون زبان ایران 780
بانک تست قرمز جامع زبان انگلیسی غفاریان ، بهروز، 1347‏-‏ ‏ب ‏45 ‏غ ‏فا24/‏428 پلکان 9767
بانک سوال زبان انگلیسی (آزمون های تدریجی ) کیاسالار، رضا، 1349‏-‏ ‏آ ‏915 ‏ک ‏فا24/‏428 اندیشه فائق : راهنما 12916
بزرگ فرهنگ انگلیسی ‏-‏ فارسی پیشرو آریان پور: نسل سوم : مجموعه فرهنگ های آریان پور کاشانی ، منوچهر، 1308‏-‏ ‏ب ‏445 ‏آ ‏فا/‏423 ‏م شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10923
بیسیک اینگلیش ردینگز نعمت تبریزی امیر رضا1349- ‏64/‏428 فروزش 13373
بیسیک کرس این ریدینگ اینگلش فور یونیورسیتی استیودنتس ... جعفرپور، عبدالجواد، 1326‏-‏ ، گردآورنده ‏64/‏/‏428 ادب 745
بیوگرافی مردان و زنان بزرگ کاوسی برومند، پروانه ، 1325‏-‏، گردآورنده و مترجم ‏فا64/‍‏/‏428 باستان 377
پرسش های چهار گزینه ای استاندارد زبان انگلیسی (1) و (2) پیش دانشگاهی ‏-‏ عنانی سراب ، محمدرضا، 1337‏-‏ ‏پ941ع ‏076/‏420 استادی 13001
پرسشهای چهار گزینه ای و سوالات المپیاد های زبان انگلیسی سال سوم واحدی ، جمشید، 1340‏-‏ ‏1385 ‏پ134و ‏فا24/‏428 اسرار دانش 9802
پرکتیکال اینگلیش یوزیج سوآن ، مایکل ‏/‏428 برهمن-خواجو 760
پیچ استون هورگان ، پل ، 1903‏-‏ ‏64/‏/‏428 کانون زبان ایران 791
تافل گرمر: فلش بروکل ، میلادا ‏0076/‏/‏428 زبان ملل 774
تافل گرمر ورک بوک لیم ، فیلیس ، 1938‏-‏ م ‏24/‏/‏428 ARCO 764
تافل ورد فلش بروکل ، میلادا ‏428 پرو داک جامعه 777
تب کنکور: واژگان زبان انگلیسی به سبک 504 احمدی ، فرزاد، 1353‏-‏ ‏ت ‏284 ‏الف ‏1/‏428 کلک معلم ساجدی 13847
تست و گرامر انگلیسی عسکری ، جواد، 1311‏-‏ ‏ت ‏613 ‏ع ‏425 عطائی 3704
تست و گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏425 باستان 8802
تست و گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏425 باستان 8821
تست و گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏گ ‏485 ‏ف ‏425 باستان : طوس 13109
تست و گرامر زبان انگلیسی عسکری ، جواد، 1311‏-‏ ‏ت ‏613 ‏ع ‏425 عطائی 3704
تمرین های متنوع ، درس به درس و دوره ای کتاب کار انگلیسی سال اول دبیرستان قربانی ، نورالله ، 1345‏-‏ ‏ک ‏551 ‏ق ‏فا24/‏428 علوم نوین 13632
جامع ترین راهنما، نکات برتر، ترجمه ، حل تمرین ... فنون یادگیری ( Study ذوالفقاری ، مهدی ، 1357‏-‏ ‏ج ‏81 ‏‎ ‏فا24/‏428 راه 13684
جدیدترین آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 2مخصوص سال دوم دبیرستان ( تاجیک ، پرویز، 1336‏-‏ ‏ج ‏171 ‏ت ‏076/‏420 حدید 13636
جدیدترین آزمون و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی تاجیک ، پرویز، 1336‏-‏ ‏ج ‏171 ‏ت ‏076/‏420 تاجیک 9991
خواندن متون انگلیسی عمومی ‏پ ‏573 ‏ر ‏فا64/‏428 سمت 14584
خواندن متون انگلیسی عمومی ‏پ ‏573 ‏ر ‏فا64/‏428 سمت 14584
خواندن متون انگلیسی عمومی مجیدی ، سعیده ، 1362‏-‏ ، مترجم و مصحح ‏ر ‏285 ‏م ‏فا64/‏428 فرهنگ روز 14585
خواندن متون انگلیسی عمومی = throuhg Reading General English for university students ‏1379‏298‏فا64/‏428 ایران نگین 1438
خواندن و درک مفاهیم (2): گروه زبان انگلیسی تحریریان ، محمدحسن ، 1327‏-‏ ‏ت372ت فا ‍‏64/‏428 راه علم 3578
خواندن و درک مفاهیم 3(رشته مترجمی زبان انگلیسی ) بانان ، جلیل ‏خ ‏273 ‏ب ‏64/‏428 دانشگاه پیام نور 6822
خواندنیهای انگلیسی رضائی ، عباسعلی ، 1313‏-‏ ‏خ ‏574 ‏ر ‏24/‏428 بونه 5054
داستانهای زیبای ملل (آسیا) به دو زبان فارسی ‏-‏ انگلیسی همایون ، بهرام ، گردآورنده و مترجم ‏فا64/‍‏/‏428 جانزاده 786
د الفنت من stage1 ویکاری ، تیم ، م ‏-‏ 1949 ‏428 آرمان برتر 796
درک مطلب انگلیسی کنکور معتمدی ، کامران ‏1387 ‏د659م ‏فا24/‏428 انتشارات بین المللی گاج 6796
درک مطلب انگلیسی کنکور:مشترک سوم دبیرستان ،پیش دانشگاهی وداوطلبان کنکورمنحصرازب معتمدی ، کامران ‏1387 ‏د659م ‏فا24/‏428 انتشارات بین المللی گاج 6796
دستور زبان انگلیسی پایه برای دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی ‏1382 ‏553 ‏د ‏425 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 7037
دوسالانه زبان انگلیسی سال سوم :شامل سوال هی پرتکرار امتحانی از مدارس سراسر کشور... یوسف زاده، علیرضا ‏1388 ‏23 ‏ز ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 14477
دوسالانه زبان انگلیسی سال سوم :شامل سوال هی پرتکرار امتحانی از مدارس سراسر کشور... یوسف زاده، علیرضا ‏1388 ‏23 ‏ز ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 14477
دیولوپینگ اسکیلز: ان اینتگریتد کرس فور الکساندر، لوئیس جورج 1932d^‏-‏ م ‏24/‏/‏428 رهنما 776
راهنما و بانک سوالات امتحانی آزمون سازی زبان (رشته مترجمی زبان انگلیسی ) جعفرپور ممقانی ، هما، 1350‏-‏ ‏ر ‏442 ‏ج ‏فا24/‏428 استادی 13577
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان انگلیسی عمومی بر اساس تالیف محمود علیمحمدی ، حسن خلیلی ذوالفقاری ، علی اصغر، 1350‏-‏ ‏فا24/‏428 استادی 8612
راهنما و خودآموز کامل زبان انگلیسی (1) پیش دانشگاهی 82‏-‏ 1381 قنبری ، عبدالله ، 1334‏-‏ ‏ر814ق ‏فا24/‏428 موسسه کتاب مهربان نشر 8807
راهنمای استفاده از دیکشنری برای دانشجویان،دانش آموزان و... احمدی ، منصور، 1313‏-‏ ‏الف ‏284 ‏الف ‏425 در دانش 14125
راهنمای پرکتیس یرانگلیش جمشیدی پور، یوسف ‏ر ‏649 ‏ج ‏425 فروغی 5540
راهنمای جامع Reading Through Reading[ریدینگ ترو ریدینگ ] حسین فرهادی/مینو ورزگر ‏425 سمت 746
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی (2): شامل ترجمه ... =(of social sciences موتابی ، هدایت ، 1338‏-‏ ‏428 خوروش 9241
راهنمای جامع خواندن متون انگلیسی عمومی شامل : ترجمه دقیق و سلیس متون .. مجیدی ، سعیده ، 1362‏-‏ ، مترجم و مصحح ‏ر ‏285 ‏م ‏فا64/‏428 فرهنگ روز 14585
راهنمای جامع کتاب مفاهیم و تفاسیر یزدان پناه ، سپیده ،مترجم ‏فا24/‏428 سپاهان 9210
راهنمای جامع و کامل اکتیو ردینگ اینترو اندرسن، نیل ج. Anderson, Neil J. ‏ر ‏871 ‏الف ‏64/‏428 رهنما 14765
راهنمای خودآموز کتاب ساختار جمله جعفری گهر، منوچهر، 1338‏-‏ ‏ز ‏473 ‏ج ‏فا24/‏428 دانشگاه پیام نور 13040
راهنمای دستور زبان انگلیسی پایه ‏425 موسسه کتاب مهربان نشر 8636
راهنمای دستور زبان انگلیسی پایه ‏425 موسسه کتاب مهربان نشر 8808
راهنمای زبان پیش نیاز دانشگاهی بر اساس بیست درس اول ESS محرابی ، ابوالقاسم ، 1343‏-‏ ‏ر317م ‏فا24/‏428 مهدیه 12971
راهنمای زبان تخصصی رشته ی کامپیوتر فنی و حرفه ای در این کتاب می خوانید: ترجمه سلیس و روان هاشمی ، محسن ‏4024004/‏428 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش دانشگاهیان 1889
راهنمای کامل 504واژه ضروری زبان انگلیسی برای زبان آموزان ... مهدوی ، فاطمه ، 1358‏-‏ ، گردآورنده و مترجم ‏ر ‏399 ‏ب ‏1/‏428 سپاهان 12046
راهنمای کامل 504واژه ضروری زبان انگلیسی برای زبان آموزان ... مهدوی ، فاطمه ، 1358‏-‏ ، گردآورنده و مترجم ‏ر ‏399 ‏ب ‏1/‏428 سپاهان 12032
راهنمای کامل = Modern English exercises for speakerهمراه با پاسخ تمرینات فرانک ، مارسلا ‏ر348ف ‏/‏425 لاهیجی 6318
راهنمای کامل MODERN ENGLISH[مدرن انگلیش ] فرانک ، مارسلا ‏ر348ف ‏076/‏420 رهنما 5383
راهنمای کامل READING ENGLISH[ریدینگ اینگلیش ] جعفرپور، عبدالجواد 1326d^‏-‏ ‏/‏428 رهنما 747
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان پزشکی = English for the students of medicine ‏428/‍‏/‏فا4 ربیع-جهاد دانشگاهی 770
راهنمای کامل خواندن و درک مفاهیم (1) دانشگاه پیام نور براساس کتاب خواندن و درک مفاهیم ((1 خباز، مجید، 1344‏-‏ ، گردآورنده و مترجم ‏64/‏428 گلباران مهر 8654
راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب IIIتحلیل سیستمها ‏895 ‏الف ‏فا24/‏428 دانشجو 13438
راهنمای گام به گام انگلیسی ( 1و 2) پیش دانشگاهی ... قنبری ، عبدالله ، 1334‏-‏ ‏ر ‏814 ‏ق ‏فا24/‏428 منتشران 13190
راهنمای گام به گام زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (1) و (2) قنبری ، عبدالله ، 1334‏-‏ ‏ر ‏814 ‏ق ‏فا24/‏428 منتشران 13190
راهنمای واژگان : 504[504] واژه کاربردی در زبان انگلیسی (با ترجمه کامل مهدوی ، فاطمه ، 1358‏-‏ ، گردآورنده و مترجم ‏ر ‏399 ‏ب ‏1/‏428 سپاهان 12046
راهنمای واژگان : 504[504] واژه کاربردی در زبان انگلیسی (با ترجمه کامل مهدوی ، فاطمه ، 1358‏-‏ ، گردآورنده و مترجم ‏ر ‏399 ‏ب ‏1/‏428 سپاهان 12032
ریدینگ : متون متنوع جهت تقویت درک مطلب همراه پرسش های چهارگزینه ای ویژه گروه منحصرا زبان ... خلفی ، نسرین ، 1340‏-‏ ‏فا24/‍‏/‏428 کانون فرهنگی آموزش 8798
زبان انگلیسی (1) صدقی مسعود، سیامک ‏الف ‏551 ‏ص ‏007/‏428 انتشارات بین المللی گاج 14069
زبان انگلیسی (1) سال اول دبیرستان معتمدی ، کامران ‏ز ‏659 ‏م ‏فا24/‏428 انتشارات بین المللی گاج 13591
زبان انگلیسی [1]، سال اول دبیرستان حسن پور، فرحناز، 1350‏-‏ ‏م ‏518 ‏ح ‏فا24/‏428 گل واژه : ندای دانش گستر 13674
زبان انگلیسی ( 1و 2) پیش دانشگاهی احمدی ، مهین ، 1355‏-‏ ‏1387 ‏ز284الف ‏فا24/‏428 گاج 13393
زبان انگلیسی (2) بابالو، داود، 1348‏-‏ ‏1387 ‏ز117ب ‏فا24/‏428 گاج 9763
زبان انگلیسی (2) بابالو، داود، 1348‏-‏ ‏1389 ‏ز117ب ‏فا24/‏428 گاج 13399
زبان انگلیسی 3سال سوم میرتهامی ، سعید، 1344‏-‏ ‏ز ‏928 ‏م ‏فا24/‏428 علوی فرهیخته 13627
زبان انگلیسی 3سال سوم دبیرستان معتمدی ، کامران ‏ز ‏659 ‏م ‏فا24/‏428 انتشارات بین المللی گاج 6791
زبان انگلیسی (3) مشترک همه ی رشته ها.. معتمدی ، کامران ‏س/ ‏الف659م ‏فا24/‏428 گاج 12992
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (1) معتمدی ، کامران ‏فا24/‏428 جوکار 8819
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی 1و 2 خوشه چین ، مصطفی ، 1355‏-‏ ‏آ915خ ‏فا24/‏428 قلم علم (قلم معلم ) ‏-‏ شبقره 6742
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (1) و (2) قنبری ، عبدالله ، 1334‏-‏ ‏ر ‏814 ‏ق ‏فا24/‏428 منتشران 13190
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (1و2)‏-‏مشترک کلیه ی رشته هامطابق باآخرین تغییرات ... احمدی ، مهین ، 1355‏-‏ ‏1387 ‏ز284الف ‏فا24/‏428 گاج 13393
زبان انگلیسی (پیش دانشگاهی 1و 2و زبان 3) ‏الف/ ‏282م ‏فا24/‏428 بنکدار 6792
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی : راهنمای خودآموز کتاب ساختار جمله جعفری گهر، منوچهر، 1338‏-‏ ‏ز ‏473 ‏ج ‏فا24/‏428 دانشگاه پیام نور 13040
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی شامل :تمرینات تشریحی وتستی شامل گرامر،واژگان .. ‏1387 ‏376 ‏ک ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 12628
زبان انگلیسی جامع کنکور معتمدی ، کامران ‏ز ‏659 ‏م ‏فا24/‏428 انتشارات بین المللی گاج 6774
زبان انگلیسی جامع کنکور معتمدی ، کامران ‏ز ‏659 ‏م ‏فا24/‏428 انتشارات بین المللی گاج 12630
زبان انگلیسی سال چهارم وسوم ‏آگ/ ‏282 ‏م ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 14201
زبان انگلیسی سال سوم ‏-‏پیش دانشگاهی برگزیده ی نکات گرامری 2500تست ازکنکورهای سراسری وآزادومولفین باپاسخ ‏428 کانون فرهنگی آموزش 8840
زبان انگلیسی سال سوم متوسطه غلامپور، سهراب ، 1334‏-‏ ‏ک ‏63 ‏غ ‏فا24/‏428 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه 13615
زبان انگلیسی سوالات چهارجوابی و گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه : مخصوص دبیرستان ‏-‏ پیش دانشگاهی فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏425 باستان 8821
زبان انگلیسی سوم راهنمایی ... ‏1387 ‏282 ‏م ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 13836
زبان انگلیسی عمومی مفتون ، پرویز، 1322‏-‏ ‏696م ‏64/‏428 دلیل 9226
زبان انگلیسی عمومی پسندیده ، بیژن ، 1348‏-‏ ‏ز463پ‏فا24/‏428 گاج 12059
زبان انگلیسی عمومی نصر اصفهانی ، احمد، 1342‏-‏ ‏ز ‏696 ‏م ‏فا64/‏428 گلدشت کتاب 12943
زبان انگلیسی عمومی حبیب وند، محمدرضا، 1351‏-‏ ‏ک866ع ‏فا24/‏428 مهر خاور 13575
زبان انگلیسی عمومی آموزش عالی مشترک کلیه ی رشته ها پسندیده ، بیژن ، 1348‏-‏ ‏ز463پ‏فا24/‏428 گاج 12059
زبان انگلیسی عمومی ترجمه کلیه متن ها، جملات ، واژه ها و اصطلاحات ... نصر اصفهانی ، احمد، 1342‏-‏ ‏ز ‏696 ‏م ‏فا64/‏428 گلدشت کتاب 12943
زبان انگلیسی عمومی راهنمای تحلیلی کتاب چند منظوره و چند کاربردی MULTI BOOK حبیب وند، محمدرضا، 1349‏-‏ ‏فا24/‏428 انتشارات راه 11008
زبان انگلیسی عمومی (رشته زبان انگلیسی ) علی محمدی ، محمود، 1328‏-‏ ‏ز ‏866 ‏ع ‏64/‏428 دانشگاه پیام نور 9894
زبان انگلیسی عمومی (رشته زبان انگلیسی ) علی محمدی ، محمود، 1328‏-‏ ‏ز ‏866 ‏ع ‏64/‏428 دانشگاه پیام نور 13995
زبان تخصصی (1) رشته حسابداری مجتهدزاده ، ویدا ‏ز ‏266 ‏م ‏64/‏428 دانشگاه پیام نور 12942
زبان تخصصی (1) (رشته مدیریت دولتی و بازرگانی ) ثمربخش تهرانی ، شهربانو، 1330‏-‏ ‏ز ‏76 ‏ث ‏64/‏428 دانشگاه پیام نور 13358
زبان تخصصی MBAو مدیریت اجرایی اصلانی محمودی ، سروش ، 1358‏-‏ ‏فا24/‍‏/‏428 نگاه دانش 751
زبان تخصصی حسابداری با تاکید بر مهارتهای درک مطلب نوروش ، ایرج ، 1323‏-‏ ‏755 ‏ن ‏فا ‍‏64/‏428 نگاه دانش : کتاب نو 14586
زبان تخصصی رشته کامپیوتر، گروه تحصیلی کامپیوتر، زمینه خدمات ، شاخه امینی ، زهرا ‏ز ‏844 ‏الف ‏فا64/‏428 شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران 6756
زبان تخصصی فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی کامپیوتر) (رشته کامپیوتر).. امینی ، زهرا ‏ز ‏844 ‏الف ‏فا64/‏428 شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران 6756
زبان تخصصی مدیریت بازرگانی ، اجرایی ، شهری ، IT[آی تی ] و MBA[ام . بی عسگری ، ناصر، 1360‏-‏ ‏ز ‏623 ‏ع ‏فا64/‏428 راه 15087
زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی : مروری جامع بر اصول ، مفاهیم و روشهای بازاریابی ونوس ، داور، 1326‏-‏ ‏فا64/‍‏/‏428 نگاه دانش 8753
زبان تخصصی مدیریت ویژه داوطلبین آزمون های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد و دکتری به انضمام اشراقی ، آرمان 1359d^‏-‏ ‏64/‏/‏428 آرمان اشراقی 8695
زبان سال سوم دبیرستان اناری ، شهاب ، 1359‏-‏ ‏ز ‏484 ‏الف ‏فا24/‏428 مبتکران 14177
زبان عمومی بهرامی نسب ناصر ‏فا24/‏425 پارسه 12047
زبان عمومی ‏683هـ ‏فا24/‏428 علوی فرهیخته 13830
زبان عمومی ‏683هـ ‏فا24/‏428 علوی فرهیخته 14483
زبان فنی و تخصصی کامپیوتر الداغی ، فرهاد، 1346‏-‏ ‏فا24/‍‏/‏428 دیباگران تهران 795
زبان کنکور عظیم ارشاد ‏فا24/‏428 گاج 13145
زبان کنکور عظیم ارشاد ‏فا24/‏428 گاج 13145
زبان کنکور سال چهارم و زبان 3 کیاسالار، رضا، 1349‏-‏ ‏ز ‏921 ‏ک ‏فا24/‏428 شبقره 13494
زمان در انگلیسی انصاری ، مسعود ‏425 امیرکبیر 775
زنان کوچک آلبرز ‏428 Long man 793
زودآموز انگلیسی کلمه : سریع ترین دوره زبان آموزی استیونز، ساندرا ‏فا24/‏428 موسسه نشرکلمه 8806
ستادی اسکیلز: فور استیودنتس Study skills: for students of English as a second language یورکی ریچارد ، Richard C. Yorkey ‏الف ‏81 ‏ی ‏24/‏428 حقوق اسلامی 14673
ستینگ اینگلیش از ا سکند لنگوا DEYVID HERIS ‏0076/‏428 جنگل 762
سلکت ریدینگز: اینترمیدیت لی ، لیندا، 1950‏-‏ م ‏24/‏/‏428 زبان آموز: معرفت 792
سوالات چهارجوابی وگرامرانگلیسی ازدبیرستان تادانشگاه مخصوص دبیرستان ‏-‏پیش دانشگاه فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏گ ‏485 ‏ف ‏425 باستان : طوس 13109
سوالات چهارجوابی و گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه : مخصوص دبیرستان ‏-‏ پیش دانشگاهی ‏-‏ فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏425 باستان 8802
سوال های پرتکرار زبان انگلیسی(3) سال سوم دبیرستان یوسف زاده، علیرضا ‏1388 ‏23 ‏ز ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 14477
سوال های پرتکرار زبان انگلیسی(3) سال سوم دبیرستان یوسف زاده، علیرضا ‏1388 ‏23 ‏ز ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 14477
ضمیمه کتاب انگلیسی پیشرفته ( 1)برای دانش آموزان سال اول دبیرستان طلوع ، ابوالقاسم ، 1340‏-‏ ‏ض739ط ‏فا24/‏428 جنگل 14690
علوم کامپیوتر انگلیسی: Computer science English سعید پور مرتضی- 1354 ‏ع564س ‏004‏64024/‏428 سایه گستر 14676
فالومی ولکام تو انگلیش تاملین ، باری ، م ‏-‏ 1942 ‏428 معاصر-کوشا 769
فروغ هدایت : گزیده سخنان امام حسین (ع ) حسین بن علی (ع )، امام سوم ، ق 61‏-‏ 4 ‏ف562ح ‏953/‏297 فردابه 6667
فرهنگ آکسفورد ادونس لرنرز: انگلیسی ‏-‏ انگلیسی ‏پت/ ‏423 ‏م منادی-انتشارات یادواره 5413
فرهنگ آکسفورد المنتری ، Oxford elementary learner's dictionary[آکسفورد کراولی ، آنجلا ‏رت/ ‏423 ‏م اشرفی 5417
فرهنگ آکسفورد المنتری ، Oxford elementary learner's dictionary[آکسفورد کراولی ، آنجلا ‏رت/ ‏423 ‏م شرکت چاپ و نشر ایران 5418
فرهنگ آکسفورد چیلدرنزThe Oxford Children' s dictionary ُاسپونر ،آلن ‏764‏/‏423 ‏م مشعر 14229
فرهنگ آی . پی . ای . (دانش آموز) انگلیسی ، فارسی با تلفظ 6‏-‏.1995 شورورزی ، رجبعلی ‏فا/‍‏/‏423 نشر نوند 761
فرهنگ انگلیسی به انگلیسی آکسفورد ‏ف747‏/‏423 ‏م اتحاد 11975
فرهنگ انگلیسی ‏-‏ فارسی : آی ‏-‏ پی ‏-‏ ای : فرهنگ دانش آموز (حدود 5000واژه ) راهنما با تلفظ صحیح شورورزی ، رجبعلی ‏فا/‍‏/‏423 نشر نوند 761
فرهنگ انگلیسی ‏-‏ فارسی اصطلاحات در سیستم منطق تصویری قوی تن ، علیرضا ‏1/‏/‏423 پیک زبان 8810
فرهنگ پیشروNew interchange intro[نیو اینترچنچ اینترو] تشریح مفصل نکات گرامری ... شبانی ، محسن ‏24/‏/‏428 پیک زبان 743
فرهنگ جامع اختصارات و سرنام های زبان انگلیسی (عمومی ‏-‏ تخصصی ) انگلیسی ‏-‏ قاسمی نراقی ، سارا، 1357‏-‏ ، گردآورنده و مترجم ‏ف ‏227 ‏ق ‏1/‏423 ثامن الائمه (ع ) ‏-‏ نشر و بخش کتاب کیمیا 13589
فرهنگ دانشگاهی یادواره انگلیسی به فارسی ، کاملترین فرهنگ دانشگاهی علمی ساعتچی ، محمد، 1340‏-‏ ‏ف ‏171 ‏س ‏فا/‏423 ‏م سازمان چاپ و انتشارات یادواره کتاب 5401
فرهنگ دانشگاهی یادواره فارسی به انگلیسی : کاملترین فرهنگ دانشگاهی علمی و فنی در زبان ساعتچی ، محمد، 1312‏-‏ ‏ف171س ‏3/‏420 ‏م بنیاد فرهنگی طالقانی : قلم 1446
فرهنگ زبان آموز مقدماتی آکسفورد، انگلیسی ‏-‏ انگلیسی ‏-‏ فارسی Oxford ‏ذت/ ‏661 ‏ف ‏فا/‏423 ‏م رهنما 14575
فرهنگ کوچک انگلیسی به فارسی افشاری ، جهانگیر ‏فا/‍‏/‏423 جهانگیر افشاری 785
فرهنگ کوچک انگلیسی ‏-‏ فارسی حییم ، سلیمان ، 1266‏-‏ 1348. ‏ف ‏999 ‏ح ‏فا/‏423 ‏م پیام عدالت 14106
فرهنگ کوچک حییم انگلیسی ‏-‏ فارسی جدید حییم ، سلیمان ، 1266‏-‏ 1348. ‏ف ‏999 ‏ح ‏فا/‏423 ‏م پیام عدالت 14106
فرهنگ کوچک حییم انگلیسی ‏-‏ فارسی : دارای مهمترین و متداولترین لغات ... حدود 40000هزار ماده حییم ، سلیمان ، 1266‏-‏ 1348 ‏423 فرهنگ معاصر 6142
فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی پیش دانشگاهی : معانی واژگان و اصطلاحات برحسب درس به درس .... قابل جنیدی ، مهرداد، ‏-‏ 1338 ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 8799
فرهنگ یک جلدی بزرگ پیشرو آریان پور فارسی ‏-‏ انگلیسی آریان پور کاشانی ، منوچهر، 1308‏-‏ ‏1385 ‏ف445آ ‏فا/‏423 ‏م جهان رایانه 5399
فنون یادگیری ذوالفقاری ، مهدی ، 1357‏-‏ ‏ج ‏81 ‏‎ ‏فا24/‏428 راه 13684
فنون یادگیری زبان : برای دانشجویانی که انگلیسی زبان دوم آنهاست ذوالفقاری ، مهدی ، 1357‏-‏ ‏ج ‏81 ‏‎ ‏فا24/‏428 راه 13684
کانسپتس اند کامنتس : ا ریدر فور ... آکرت ، پاتریشیا ‏64/‏/‏428 Roshd book shop 772
کتاب جامع زبان انگلیسی پایه دوم متوسطه نعمتی مقدم ، رضا، 1355‏-‏ ‏ک ‏543 ‏ن ‏فا24/‏428 خط سفید 13397
کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید دوم متوسطه نعمتی مقدم ، رضا، 1355‏-‏ ‏ک ‏543 ‏ن ‏فا24/‏428 خط سفید 13397
کتاب زبان انگلیسی 3سال سوم متوسطه غلامپور، سهراب ، 1334‏-‏ ‏ک ‏63 ‏غ ‏فا24/‏428 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه 13615
کتاب طلایی راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی براساس تالیف : محمود علیمحمدی ، حسن خلیلی خلوت ، مریم ، 1356‏-‏ ‏ک866ع ‏فا24/‏428 پویندگان دانشگاه 8688
کتاب کار (آزمون در آزمون ) زبان عمومی فراگیر ‏-‏ پیام نور: بیش از هزار و حبیب وند، محمدرضا، 1351‏-‏ ‏ک866ع ‏فا24/‏428 مهر خاور 13575
کتاب کار انگلیسی دوم راهنمایی قربانی ، نورالله ، 1345‏-‏ ‏2 ‏ک551ق ‏فا24/‏428 مدرسه 13647
کتاب کار انگلیسی سال اول آموزش متوسطه شامل : تمرین های متنوع ، درس به قربانی ، نورالله ، 1345‏-‏ ‏ک ‏551 ‏ق ‏فا24/‏428 علوم نوین 13632
کتاب کار انگلیسی سال اول دبیرستان تمرین های متنوع ، درس به درس قربانی ، نورالله ، 1345‏-‏ ‏ک ‏551 ‏ق ‏فا24/‏428 علوم نوین 13632
کتاب کار انگلیسی سال اول راهنمایی قربانی ، نورالله ، 1345‏-‏ ‏1 ‏ک551ق ‏فا24/‏428 مدرسه 13646
کتاب کار انگلیسی سال دوم راهنمایی قربانی ، نورالله ، 1345‏-‏ ‏2 ‏ک551ق ‏فا24/‏428 مدرسه 13647
کتاب کار انگلیسی سال سوم راهنمایی قربانی ، نورالله ، 1345‏-‏ ‏ک551ق ‏فا24/‏428 علوم نوین 13625
کتاب کار زبان انگلیسی یوسف زاده، علیرضا ‏1388 ‏23 ‏ز ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 14477
کتاب کارزبان انگلیسی پیش دانشگاهی شامل :سوالات گرامربه صورت تستی وتشریحی ،آموزش کار ‏1387 ‏376 ‏ک ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 12628
کتاب کار زبان انگلیسی : زبان انگلیسی پیش دانشگاهی شامل : تمرینات ‏1387 ‏376 ‏ک ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 12628
کتاب کار زبان انگلیسی سال سوم متوسطه غلامپور، سهراب ، 1334‏-‏ ‏ک ‏63 ‏غ ‏فا24/‏428 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه 13615
کتاب کار زبان انگلیسی سوم راهنمایی اقبالپور، امیر هوشنگ ، 1350‏-‏ ‏ک ‏667 ‏الف ‏0076/‏428 آبرنگ 14992
کتاب همراه علوی : زبان عمومی ‏683هـ ‏فا24/‏428 علوی فرهیخته 13830
کتاب همراه علوی : زبان عمومی ‏683هـ ‏فا24/‏428 علوی فرهیخته 14483
گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏425 باستان 8802
گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏425 باستان 8821
گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏گ ‏485 ‏ف ‏425 باستان : طوس 13109
گرامر پایه ی زبان انگلیسی Basic grammar in Use مورفی ، ریموند، 1946‏-‏ م . ‏گ ‏834 ‏م ‏425 جنگل ، جاودانه 14720
گرامرپایه ی زبان انگلیسی براساس Basicgrammarinuse[بیسیک گرامراین یوز]:مرجع کام مورفی ، ریموند، 1946‏-‏ م . ‏گ ‏834 ‏م ‏425 جنگل ، جاودانه 14720
گرامر تروپترنز خادم زاده محمدمهدی 1339- ‏/‏425 زبان دانشجو 13372
گرامر جامع انگلیسی به زبان ساده (از پایه تا کنکور) شریفی ، کرم رضا 1336d^‏-‏ ‏425 آوای دانش گستر 8800
گرامر جامع زبان انگلیسی بر اساس کتاب استراکچر شهسواری ، ابراهیم ‏1372 ‏گ ‏841 ‏ش ‏425 نشر اتحاد 14814
گرامر زبان انگلیسی &پیش دانشگاهی 1 صادقی ، هادی ، 1343‏-‏ ‏1384 ‏گ ‏196 ‏ص ‏425 زمزمه زندگی 9871
(گریدد اگزرسایزز این اینگلیش Graded exerciese in Englih( دیکسون ، رابرت جیمز ‏428 هوشمند 798
گفت و گوهای روزمره (انگلیسی ‏-‏ فارسی ) بی نظیر، احمد، 1315‏-‏ ‏م ‏979 ‏ب ‏فا24/‏428 مروارید 5404
گنجینه داستانهای ایرانی به انگلیسی = A treasury of the Iranian stories صدیقی ارفعی ، عنایت الله ، 1318‏-‏ ‏فا64/‍‏/‏428 باستان 789
لتس رایت اینگیش : بوک 1[وان ]: فور استیودنتس ... ویشون ، جورج ‏425 دیدگاه 782
لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت : ویژه آزمون های کارشناسی ارشد ونوس ، داور، 1326‏-‏ ‏ل ‏799 ‏و ‏فا64/‏428 کتابخانه فرهنگ 5197
لیوینگ اینگلیش استراکچر: ا پراکتیس بوک فور فارین استیودنتس آلن ، ویلیام استنرد ‏24/‏/‏428 }Longmans{ 754
مبرز سینونیمز اند آنتونیم ‏1/‏423 سپاهان 8829
المپیاد های زبان انگلیسی سوم راهنمایی واحدی ، جمشید، 1340‏-‏ ‏1385 ‏پ134و ‏فا24/‏428 اسرار دانش 9802
متون انگلیسی پایه برای دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی ‏251 ‏م ‏فا64/‏428 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 6799
متون انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی جلالی پور، جمال الدین ، 1333‏-‏ ‏م529ج ‏فا64/‏428 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 248
متون تخصصی انگلیسی (200متن) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی طهماسبی فرشید ‏6/‏428 عصر انتظار 12031
متون روانشناسی به زبان انگلیسی هاشمیان ، کیانوش ، 1322‏-‏ ‏م ‏257 ‏هـ ‏فا24/‏428 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت ) 5112
متون روان شناسی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و واژه نامه کامل نائینیان ، محمدرضا، 1334‏-‏ ‏فا24/‍‏/‏428 آییژ 9161
مجموعه تست های طبقه بندی شده ی درس به درس زبان انگلیسی (پیش دانشگاهی 1و2 سال سوم) ‏الف/ ‏282م ‏فا24/‏428 بنکدار 6792
مجموعه سوالات طبقه بندی شده و استاندارد انگلیسی سال سوم راهنمایی با پرورده ، محمد حسین ، 1350‏-‏ ‏م ‏383‏پ‏فا24/‏428 گل واژه 9924
مجموعه طبقه بندی شده آموزش زبان انگلیسی (3): شامل آموزش کاربردی واژگان ... به همراه سئوالات مهرداد جنیدی جعفری ‏428 کانون فرهنگی آموزش 8830
مجموعه طبقه بندی شده آموزش زبان انگلیسی (3) شامل : واژگان سال اول ، دوم مرادآبادی ، بهروز، 1341‏-‏ ‏م ‏433 ‏م ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 14205
مجموعه طبقه بندی شده زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و سال سوم برگزیده ی ‏پ/ ‏282 ‏م ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 12629
مجموعه طبقه بندی شده زبان انگلیسی سوم راهنمایی : درس نامه ساده و روان ‏1387 ‏282 ‏م ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 13836
مجموعه کتابهای طبقه بندی شده : زبان انگلیسی [1] ، سال اول دبیرستان حسن پور، فرحناز، 1350‏-‏ ‏م ‏518 ‏ح ‏فا24/‏428 گل واژه : ندای دانش گستر 13674
مجموعه کتابهای طبقه بندی شده قلم چی ‏428 کانون فرهنگی آموزش 8840
مجموعه کتب کارمنطبق باآخرین تغییرات کتاب های درسی ،عمومی (رشته ریاضی ،تجربی ،انسان میرتهامی ، سعید، 1344‏-‏ ‏ز ‏928 ‏م ‏فا24/‏428 علوی فرهیخته 13627
مجموعه ی طبقه بندی شده آموزش زبان تخصصی (رشته کامپیوتر)ویژه ی دانش آموزان فنی وحرفه ا ‏813 ‏آ ‏فا64/‏428 کانون فرهنگی آموزش 6741
مجموعه ی طبقه بندی شده چهار درس در چهار کتاب زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ‏آگ/ ‏282 ‏م ‏فا24/‏428 کانون فرهنگی آموزش 14201
مجموعه ی طبقه بندی شده زبان انگلیسی سال سوم ‏-‏ پیش دانشگاهی برگزیده ی نکات گرامری 2500تست از ‏428 کانون فرهنگی آموزش 8840
مروری جامع بر اصول ، مفاهیم و روشهای بازاریابی (به همراه 285تست بازاریابی ) ونوس ، داور، 1326‏-‏ ‏فا64/‍‏/‏428 نگاه دانش 8753
مشکل گشای زبان انگلیسی : گفت و گوهای روزمره (انگلیسی ‏-‏ فارسی ) English بی نظیر، احمد، 1315‏-‏ ‏م ‏979 ‏ب ‏فا24/‏428 مروارید 5404
مکالمات روزمره انگلیسی برای مسافرین سعیدی پور، محمود ‏م ‏577 ‏س ‏421 کتابفروشی فخر رازی 9793
المنتری وکبیولری توماس ‏1/‏/‏428 قلمستان هنر 756
مولان 1 [,وان ] عابدینی ، احمد،1350 ‏فا24/‏428 جنگل 13773
نامه نگاری به زبان انگلیسی برای دانشجویان ایرانی راتلج ، ساراجین ( مریدی ) ، 1319‏-‏ ‏ن ‏127 ‏ر ‏07/‏420 آستان قدس ، موسسه چاپ و انتشارات 14299
نچرال اینگلیش آپر -اینتر مدیت گرنز، روت ‏24/‏428 سپاهان 5467
نچرال اینگلیش المنتری استیودنتس بوک گرنز، روت ‏24/‏428 سپاهان 5490
نچرال اینگلیش پر اینتر مدیت استیودنتس بوک گرنز، روت ‏24/‏428 سپاهان 5491
نمونه های شعر ساده انگلیسی (رشته زبان انگلیسی ) بانان ، جلیل ‏ن ‏273 ‏ب ‏فا64/‏428 دانشگاه پیام نور 6851
نیو اینترچنج اینترو: ویدئو اکتیویتی بوک ریچاردز، جک کرافت ، 1943‏-‏ م ‏24/‏/‏428 قلم فرزانگان 672
نیو اینتر چنج اینتریو ورک بوک ریچاردز، جک کرافت ، م ‏-‏ 1943 ‏428 جنگل 779
(نیواینتر چنج : اینگلیش تری ...: اینترو: ورک بوک communication: intro: work book ریچاردز، جک کرافت ، م ‏-‏ 1943 ‏24/‏428 جنگل 5466
نیوهدوی اینگلیش کرس : اینترمیدیت : ورک بوک سوازر، لیز ‏712/‏/‏420 تکریم 675
(وک‍ب‍ی‍ول‍ری‌ ای‍ن‌ پ‍رک‍ت‍ی‍س‌ 2 [ت‍و]...) ‎Vocabulary in practice 2[two]: 30 units of self - study پ‍ای‌، گ‍ل‍ن‍ی‍س‌ Pye, Glennis ‏1/‏428 زب‍ان‍س‍را 15046
(وک‍ب‍ی‍ول‍ری‌ ای‍ن‌ پ‍رک‍ت‍ی‍س‌ 2 [ت‍و]...) ‎Vocabulary in practice 2[two]: 30 units of self - study پ‍ای‌، گ‍ل‍ن‍ی‍س‌ Pye, Glennis ‏1/‏428 زب‍ان‍س‍را 15046
واژگان انگلیسی کنکور به روش Tick Eight[تیک ایت ] زاهدی ، عباس ، 1334‏-‏ ‏و ‏21 ‏ز ‏فا24/‏428 گاج 6782
واژگان انگلیسی کنکور به روش Tick Eight[تیک ایت ] زاهدی ، عباس ، 1334‏-‏ ‏و ‏21 ‏ز ‏فا24/‏428 گاج 6881
واژگان انگلیسی کنکور به روش Tick Eight[تیک ایت ] زاهدی ، عباس ، 1334‏-‏ ‏و ‏21 ‏ز ‏فا24/‏428 گاج 9925
واژگان انگلیسی کنکور در جمله : سه کتاب در یک کتاب سوم دبیرستان + پیش فرزام ، عباس ، 1323‏-‏ ‏و ‏485 ‏ف ‏1/‏428 باستان 6795
واژگان انگلیسی کنکور گاج پیش دانشگاهی ، سوم ، دوم و اول زاهدی ، عباس ، 1334‏-‏ ‏و ‏21 ‏ز ‏فا24/‏428 گاج 6782
واژگان انگلیسی کنکور گاج پیش دانشگاهی ، سوم ، دوم و اول زاهدی ، عباس ، 1334‏-‏ ‏و ‏21 ‏ز ‏فا24/‏428 گاج 6881
واژگان انگلیسی کنکور گاج پیش دانشگاهی ، سوم ، دوم و اول زاهدی ، عباس ، 1334‏-‏ ‏و ‏21 ‏ز ‏فا24/‏428 گاج 9925
واژگان زبان اختصاصی معتمدی ، کامران ‏و ‏659 ‏م ‏007/‏428 گاج 6797
واژگان زبان اختصاصی معتمدی ، کامران ‏و ‏659 ‏م ‏007/‏428 گاج 9769
واژگان زبان انگلیسی به سبک 504 احمدی ، فرزاد، 1353‏-‏ ‏ت ‏284 ‏الف ‏1/‏428 کلک معلم ساجدی 13847
واژگان زبان انگلیسی سال اول ، دوم ، سوم و چهارم سطر به سطر English نوربخش ، حمیدرضا، 1366‏-‏ ‏و ‏722 ‏ن ‏1/‏428 مهر و ماه نو 13809
واژگان سطر به سطر زبان اختصاصی معتمدی ، کامران ‏و ‏659 ‏م ‏007/‏428 گاج 6797
واژگان سطر به سطر زبان اختصاصی معتمدی ، کامران ‏و ‏659 ‏م ‏007/‏428 گاج 9769
واژه نامه اینترچنج اینترو Interchange intro ریچاردز،جک گرافت،1943- م ‏خت/ ‏937ر ‏24/‏428 جنگل 13573
واژه نامه ی جامع زبان انگلیسی : دبیرستان ‏-‏ پیش دانشگاهی . شامل : معانی بابایوسفی ، سعید، 1356‏-‏ ‏و ‏118 ‏ب ‏فا/‏423 ‏م کانون فرهنگی آموزش : همگامان 6783
ور اند اگینست الکساندر، لوئس جورج ، 1932‏-‏ ‏64/‏428 خانه زبان 783
وکبیولری این یوز اینترمیدیت : سلف ‏-‏ استادی ... ردمن ، استوارت ‏1/‏/‏428 سپاهان 767
ولکام تو اینگلیش : بوک 2[تو] شیلر، ویلارد دمانت ، 1915‏-‏ م ‏24/‏/‏428 رهنما 765
هزار واژه ی انگلیسی پرکاربرد در کنگره عظیم حج اسلامی ، محسن ، 1353‏-‏ ‏1/‏423 فقاهت 3239
همراه علوی : زبان عمومی ‏683هـ ‏فا24/‏428 علوی فرهیخته 13830
همراه علوی : زبان عمومی ‏683هـ ‏فا24/‏428 علوی فرهیخته 14483
هیپ هیپ هورای! Hip Hip Hooray1 Student book ایزل بیت ‏2/‏428 جنگل 14851
یدر لوک 3: د اسپیس شیپ قنبری ، عبدالله ، 1334‏-‏ ‏64/‏428 جنگل 750
یدینگ مید سیمپ قائمی ، فرید، 1344‏-‏ ‏24/‏428 سرافراز 7987
یو اینترچنچ اینگلیش فور...: استیودنت ، زبوک 1[وان ریچاردز، جک کرافت ، 1943‏-‏ م ‏24/‏/‏428 فرهنگ زبان 674
یوهدوی : اینگلیش کرمی : پری ‏-‏ اینترمیدیت : استیودنت ، ز بوک سوازر، جان ‏712/‏/‏420 غزلسرا 676
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۱۸
مسجد جامع امام حسین(ع)

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی