مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۱۵ ب.ظ

ادبیات انگلیسی

 لیست کتاب های موجود مربوط به ادبیات انگلیسی 


فهرست الفبایی کتوب مربوطه

 

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
آرتمیس فاول و انتقام اپال کالفر، یون ‏آ ‏254 ‏ک ‏914/‏823 افق 13969
آرزوهای بزرگ دیکنز، چارلز، 1812‏-‏ 1870م . ‏الفت/ ‏آ942د ‏8/‏823 سپیده 13153
آرزوهای بزرگ دیکنز، چارلز، 1812‏-‏ 1870م . ‏آ ‏942 ‏د ‏8/‏823 ارغوان 14114
آس و پاس ها اورول ، جورج ، 1903‏-‏ 1950م . ‏آ ‏927 ‏الف ‏912/‏823 کتابخانه بهجت 13976
آینه ای در راه : مقالاتی در نقد دوبلینی ها جویس ، جیمز، 1882‏-‏ 1941م . ‏د ‏893 ‏ج ‏912/‏823 آبان 3436
ارثیه شوم (سرو غمگین ) (از عملیات کارآگاه مشهورجهان هرکول پوارو) کریستی ، آگاتا (میلر) ، 1891‏-‏ 1976م . ‏الف ‏488 ‏ک ‏914/‏823 افشار 13939
اسپاد مورفی و تفنگی با فشنگ سیب زمینی کالفر، یون ‏4/‏823 افق ، کتابهای فندق 5907
اکتشاف در رازول دیری ، تری ، 1946‏-‏ م . ‏الف927د ‏914/‏823 قدیانی ، کتابهای بنفشه 13764
باغ وحش لافتینگ ، هیو، 1886‏-‏ 1947م . ‏ب ‏196 ‏ل ‏914/‏823 محراب قلم 2
بر غرور مااشک بریز پلانکت جیمز ‏‎ ‏914/‏823 سمور 13816
بستنی جادویی (مجموعه داستان ) بلایتن ، انید، 1898؟ ‏-‏ م 1968 ‏912/‏823 علمیه اسلامیه 6652
پرده کریستی ، آگاتا (میلر) ، 1891‏-‏ 1976م . ‏پ ‏488 ‏ک ‏914/‏823 جام 13938
پسری در تاریکی(مجموعه داستان) پیک، مرین لارنس،1911-1968م. ‏912/‏823 آموت 14421
پوارو و جعبه مدرک کریستی ، آگاتا (میلر) ، 1891‏-‏ 1976م . ‏پ ‏488 ‏ک ‏914/‏823 مهتاب 13948
پیرامون اسارت بشری . شرح ویلیام سامرست موم ‏پ ‏821 ‏م ‏914/‏823 امیرکبیر، کتابهای جیبی 5068
تکه ای از زمین لیرد، الیزابت ‏914/‏823 امیرکبیر 4085
جزیره گنج استیونسون ، رابرت لوئیس ، 1850‏-‏ 1894م . ‏ج ‏494 ‏الف ‏8/‏823 کیمیا 14220
چارلی و کارخانه شکلات سازی (رمان برای نوجوانان ) دال ، روآل ، 1916‏-‏ 1990م . ‏چ219د ‏914/‏823 محراب قلم 14110
چشم اسب گاوین ، جمیلا ‏چ211گ ‏914/‏823 قدیانی ، کتابهای بنفشه 14133
خانواده آقای ابله دال ، روآل ، 1916‏-‏ 1990م . ‏خ ‏219 ‏د ‏914/‏823 نشر مرکز، کتاب مریم 14652
دختر سوم کریستی ، آگاتا(میلر)، 1891‏-‏ 1976م ‏912/‏823 شهرکتاب ، هرمس 518
دختر سوم کریستی ، آگاتا(میلر)، 1891‏-‏ 1976م ‏د488ک ‏914/‏823 مجمع متوسلین به آل محمد (ص) 7648
درخت زندگی اورول ، جورج ، 1903‏-‏ 1950م . ‏د ‏927 ‏الف ‏912/‏823 کاوش 633
درد مختصر (نمایش نامه ) پینتر، هرولد، 1930‏-‏ م ‏د988پ 3b ‏914/‏/‏822 کتاب زمان 126
دوبلینی ها جویس ، جیمز، 1882‏-‏ 1941م . ‏د ‏893 ‏ج ‏912/‏823 آبان 3436
دوبلینی ها و نقد دوبلینی ها جویس ، جیمز، 1882‏-‏ 1941م . ‏د ‏893 ‏ج ‏912/‏823 آبان 3436
دیوید کاپرفیلد (متن کوتاه شده ) دیکنز، چارلز، 1812‏-‏ 1870م . ‏1386 ‏د942د ‏8/‏823 افق 14896
رابینسون کروزئه دفو، دانیل ، 1661؟ ‏-‏ 1731م ‏5/‏823 توسن 4057
ربه کا دوموریه ، دفنی ، 1907‏-‏ 1989م . ‏ر ‏795 ‏د ‏914/‏823 جامی 13197
رمان های چهارگانه جان کریستوفر (مجموعه سوم ) کریستوفر، جان ، 1922‏-‏ م . ‏1386 ‏تت/ ‏ک488ک ‏914/‏823 قدیانی ، کتابهای بنفشه 13292
رمانهایی چهارگانه جان کریستوفر (مجموعه سوم) کریستوفر، جان ، 1922‏-‏ م . ‏1386 ‏تت/ ‏ک488ک ‏914/‏823 قدیانی ، کتابهای بنفشه 13292
روح در اپرا باست ، جنیفر ‏ر ‏218 ‏ب ‏912/‏823 هدایت 14273
ریچارد سوم شکسپیر، ویلیام ، 1564‏-‏ 1616م ‏1383‏5و33/‏/‏822 دادار ، سماط 11
ریچارد شاه سوم شکسپیر، ویلیام ، 1564‏-‏ 1616م ‏1383‏5و33/‏/‏822 دادار ، سماط 11
زندان زنان آمریکا، سرگذشت هیجان انگیز متاثرکننده زندان یا ندامتگاه بارنز، وین سنت ‏ز ‏187 ‏ب ‏914/‏823 اردیبهشت 14191
زندانی زندا هاوکینز، آنتونی هوپ ، 1863‏-‏ 1933م . ‏ز ‏389 ‏هـ ‏8/‏823 طلایه 13818
سال ها وولف ، ویرجینیا، 1882‏-‏ 1941 ‏س 822و7b ‏912/‏/‏823 موسسه انتشارات نگاه 504
سرود کریسمس (متن کوتاه شده ) دیکنز، چارلز، 1812‏-‏ 1870م . ‏س ‏942 ‏د ‏8/‏823 نشر افق 14792
سرو غمگین کریستی ، آگاتا (میلر) ، 1891‏-‏ 1976م . ‏الف ‏488 ‏ک ‏914/‏823 افشار 13939
سیری در بزرگترین کتابهای جهان شهباز، حسن ، 1299‏-‏ 1385. ‏ل ‏742 ‏ک ‏912/‏823 امیرکبیر، کتابهای جیبی 3885
سیری در بزرگترین کتابهای جهان ویلیام سامرست موم ‏پ ‏821 ‏م ‏914/‏823 امیرکبیر، کتابهای جیبی 5068
شاهد برای تعقیب کریستی ، آگاتا (میلر)، 1891‏-‏ 1976م ‏912/‏/‏823 عارف 164
شاهزاده خوشبخت وایلد، اسکار، 1854‏-‏ 1900م . ‏ش ‏369 ‏و ‏8/‏823 نشر دانش آموز 14654
شبح اپرا باست ، جنیفر ‏ر ‏218 ‏ب ‏912/‏823 هدایت 14273
شیر و جادوگر لوئیس ، کلایو استیپلز، 1898‏-‏ 1963م . ‏ش ‏823 ‏ل ‏914/‏823 کتابهای شکوفه 630
صلیب سربی ایوی ، 1937‏-‏ م . ‏ص998الف ‏912/‏823 نشر افق 14698
ضربه عقاب : الکس رایدر 90دقیقه فرصت دارد تا دنیا را نجات بدهد هورویتس ، آنتونی ، 1955‏-‏ م ‏914/‏823 ایران بان 44
عمر هزارساله بازگشت به متوشلح شاو، جورج برنارد، 1856‏-‏ 1950م . ‏ع ‏223 ‏ش ‏91/‏822 پارسا 3713
قصه های شیرین پریان وایلد، اسکار، 1854‏-‏ 1900م . ‏ش ‏369 ‏و ‏8/‏823 نشر دانش آموز 14654
قلعه ی حیوانات اورول ، جورج ، 1903‏-‏ 1950م . ‏ق ‏927 ‏الف ‏912/‏823 بامشاد 139
کارآگاه پوارو کریستی ، آگاتا (میلر)، 1891‏-‏ 1976 ‏912/‏/‏823 جامعه 369
کوههای سفید: رمان های چهارگانه جان کریستوفر (مجموعه سوم ) کریستوفر، جان ، 1922‏-‏ م . ‏1386 ‏تت/ ‏ک488ک ‏914/‏823 قدیانی ، کتابهای بنفشه 13292
گام به گام در پی شرلوک هلمز شارپ ، آلن ‏م ‏155 ‏ش ‏914/‏823 کهن 13947
لردجیم . شرح شهباز، حسن ، 1299‏-‏ 1385. ‏ل ‏742 ‏ک ‏912/‏823 امیرکبیر، کتابهای جیبی 3885
ماتیلدا دال ، روآل ، 1916‏-‏ 1990م . ‏م219د ‏91/‏823 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات ، نشر زلال 14969
ماجرای عجیب دکتر جکیل و آقای هاید استیونسون ، رابرت لوئیس ، 1850‏-‏ 1894م . ‏م ‏494 ‏الف ‏8/‏823 چشم انداز 14913
ماد دوموریه ، دفنی ، 1907‏-‏ 1989م ‏914/‏823 بهزاد 11002
ماشین زمان ولز، هربرت جورج ، 1866‏-‏ 1946م . ‏م ‏731 ‏و ‏912/‏823 سازمان کتابهای جیبی 14083
ماموریت در ستاد رومل واچا، رابرت ‏914/‏/‏823 جویا 4069
ماهی ماتیوز، لورا ‏م ‏116 ‏م ‏914/‏823 افق 13760
متیلدا دال ، روآل ، 1916‏-‏ 1990م . ‏م219د ‏91/‏823 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات ، نشر زلال 14969
معرفی و نقد پیرامون اسارت انسانی ویلیام سامرست موم ‏پ ‏821 ‏م ‏914/‏823 امیرکبیر، کتابهای جیبی 5068
معرفی و نقد لردجیم اثر جوزف کنراد شهباز، حسن ، 1299‏-‏ 1385. ‏ل ‏742 ‏ک ‏912/‏823 امیرکبیر، کتابهای جیبی 3885
معمای قناری خاموش شارپ ، آلن ‏م ‏155 ‏ش ‏914/‏823 کهن 13947
وقتی سه پایه ها به زمین آمدند کریستوفر، جان ، 1922‏-‏ م . ‏و ‏488 ‏ک ‏914/‏823 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه 13761
هری پاتر و اکسیر جاودانگی رولینگ ، جوآن کتلین ‏هـ ‏847 ‏ر ‏914/‏823 دستان 14819
هری پاتر و سنگ جادو رولینگ ، جوآن کتلین ‏هـ ‏847 ‏ر ‏914/‏823 دستان 14819
هری پاتر و شاهزاده نیمه اصل رولینگ ، جوآن کتلین ‏1384 ‏الفت/ ‏هـ847ر ‏914/‏823 نگاه امروز: حکایت قلم نوین 1450
هری پاتر و شاهزاده نیمه اصیل رولینگ ، جوآن کتلین ‏1384 ‏الفت/ ‏هـ847ر ‏914/‏823 نگاه امروز: حکایت قلم نوین 1450
هری پاتر و غارهای مرگبار رولینگ ، جوآن کتلین ‏هـ ‏847 ‏ر ‏914/‏823 نیستان جم 14784
هری پاتر و قدیسان مرگبار رولینگ ، جوآن کتلین ‏1386 ‏نت/ ‏هـ847ر ‏914/‏823 بهنام 14423
هلوی غول پیکر دال ، روآل ، 1916‏-‏ 1990م . ‏هـ ‏219 ‏د ‏914/‏823 نشر مرکز 14643
یادداشتهای دکتر فینلی (مجموعه داستانهای کوتاه ) کرونین ، جوزف ، 1896‏-‏ 1981 ‏‎ ‏485 ‏ک ‏912/‏823 رسانه 3781
یک سال بدون او کسلر، لیز، 1966‏-‏ م . ‏‎ ‏552 ‏ک ‏92/‏823 ایران بان 14777
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۰۱
مسجد جامع امام حسین(ع)

ادبیات انگلیسی

کتابخانه

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی