مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ

اقتصاد

 لیست کتابهای مربوط به اقتصاد 

فهرست الفبایی کتوب مربوطه

 

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
2000 [دو هزار] سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد نظری ، محسن ، 1342‏-‏ ‏1384 ‏الف511ن ‏5076/‏338 نگاه دانش 12953
آشنایی با قانون بخش تعاون (علمی ، کاربردی ) جعفرزاده ، مسعود ‏آ ‏448 ‏ج ‏0955/‏334 پایگان 14588
آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار مهران فر، محمدرضا، 1353‏-‏ ‏آ ‏872 ‏م ‏642/‏332 چالش 14620
اخلاق در سازمانهای مردم نهاد فرامرز قراملکی ، احد، 1340‏-‏ ‏74/‏338 ریاست جمهوری ، مرکز امور زنان و خانواده 11049
اخلاق کمونیستی مطهری ، مرتضی ، 1299‏-‏ 1358. ‏الف ‏634 ‏م ‏43/‏335 کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی (ع ) 2963
اروپا و عقب ماندگی آفریقا رادنی ، والتر ‏96/‏338 چاپخش 11264
از بردگی روم قدیم تا مارکسیسم حجتی کرمانی ، علی ، 1316‏-‏ 1379 ‏401/‏335 سازمان مدیریت صنعتی 6081
اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها) زعفرانچی ، لیلی سادات ، 1350‏-‏ ‏4/‏331 ریاست جمهوری ، مرکز امور زنان و خانواده 11089
اصول علم اقتصاد 2(اقتصاد کلان ) (رشته حسابداری و مدیریت ) تقوی ، مهدی ، 1324‏-‏ ‏1386 ‏الف ‏647 ‏ت ‏339 دانشگاه پیام نور 13344
اصول کمونیسم انگلس ، فریدریش ، 1820‏-‏ 1895م ‏422/‏335 آهنگ 3174
اصول و مبانی کارآفرینی مهدی سعیدی کیا ‏04/‏338 : کیا 7533
اقتصاد ونکی ، سعید 1350d^‏-‏ ‏338 کارا پیام 10615
اقتصاد بین الملل : تجارت بین الملل ، مالیه بین الملل محتشم دولتشاهی ، طهماسب ، 1328‏-‏ ‏الف ‏298 ‏م ‏337 خجسته 13343
اقتصاد پول و بانکداری بهمن پور، حمید، 1336‏-‏ ‏45/‏332 نشر نی 5927
اقتصاد خرد رشیدشمخال ، علی ، 1348‏-‏ ‏5/‏338 دانشگاه آزاد اسلامی (قزوین ) 8702
اقتصاد خرد مهرگان ، نادر، 1344‏-‏ ‏الف ‏883 ‏م ‏5/‏338 نور علم 14636
اقتصاد خرد: 2000سوال چهار گزینه ای با پاسخ های تشریحی برای دانشجویان نظری ، محسن ، 1342‏-‏ ‏1384 ‏الف511ن ‏5076/‏338 نگاه دانش 12953
اقتصاد خرد 2، نظریه ها و کاربردها شاکری ، عباس ، 1337‏-‏ ‏الف181ش ‏5/‏338 نی 13348
اقتصاد خرد برای رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری دهقانی ، علی ، 1334‏-‏ ‏الف ‏859 ‏د ‏5/‏338 نشر ترمه 12955
اقتصاد خرد (رشته مدیریت دولتی و حسابداری ) ساعی نیک ، حسین ، 1360‏-‏ ‏ر ‏453‏پ‏507/‏338 سیمیا 7023
اقتصاد خرد (رشته مدیریت دولتی و حسابداری ) مرادی ، بهنام ، 1352‏-‏ ‏ر ‏451‏پ‏5/‏338 استادی 13310
اقتصاد خرد (رشته های مدیریت و حسابداری ) پژویان ، جمشید، 1324‏-‏ ‏الف ‏451‏پ‏5/‏338 دانشگاه پیام نور 13035
اقتصاد خرد (مجموعه حسابداری و مدیریت ) محمدی تیمور ‏5/‏338 پارسه 12044
اقتصاد خرد و کلان محمدی ، تیمور، 1346‏-‏ ‏الف ‏352 ‏م ‏507/‏338 موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 13362
اقتصاد سال دوم دبیرستان نصیری ، حمید ‏الف472ن ‏07/‏330 انتشارات بین المللی گاج 12627
اقتصاد سال دوم دبیرستان نصیری ، حمید ‏الف472ن ‏07/‏330 انتشارات بین المللی گاج 12633
اقتصاد سال دوم دبیرستان نصیری ، حمید ‏الف472ن ‏07/‏330 انتشارات بین المللی گاج 13449
اقتصاد سفر و جهانگردی بول ، آدریان ، 1948‏-‏ م . ‏الف ‏784 ‏ب ‏4791/‏338 موسسه فرهنگی آینده پویان تهران 13458
اقتصاد سیاسی اولیاآ، حسین ‏الف ‏937 ‏الف ‏/‏330 یزد 1814
اقتصاد سیاسی بین الملل : تلاش برای کسب قدرت و ثروت لارسون ، تامس ‏337 نشر قومس 7838
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در گفت و گو با عزت الله سحابی ، محسن نوربخش ، مسعود روغنی نوربخش محسن ‏955/‏/‏330 گام نو 9630
اقتصاد کلان مهرگان ، نادر، 1344‏-‏ ‏الف883م ‏339 نورعلم 6760
اقتصاد کلان فرجی ، یوسف ، 1342‏-‏ ‏الف ‏384 ‏ف ‏339 کویر 10253
اقتصادکلان محمدی تیمور ‏076/‏339 پارسه 12101
اقتصاد کلان رحمانی ، تیمور، 1344‏-‏ ‏م ‏395 ‏ر ‏076/‏339 ترمه 12946
اقتصاد کلان رحمانی ، تیمور، 1344‏-‏ ‏الف ‏395 ‏ر ‏339 برادران 12973
انسان و منابع طبیعی ‏7/‏333 سازمان نهضت سوادآموزی 11963
اهداف و چشم اندازهای جهاد اقتصادی جعفرزاده فیروزآبادی ، محمدکاظم ، 1348‏-‏ ‏955/‏330 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز پژوهشهای اسلامی 6245
ایران 1427: عزم ملی برای توسعه ی علمی و فرهنگی منصوری ، رضا، 1326‏-‏ ‏الف ‏794 ‏م ‏955/‏338 طرح نو 5408
بابای پولدار بابای بی پول کیوساکی ، رابرت ، 1947‏-‏ م . ‏1385 ‏ب987ک ‏024/‏332 معیار اندیشه 14958
بازار مشترک خورشیدی ، غلامحسین ‏117671/‏/‏337 امیرکبیر 1828
بحران بزرگ 1990 بترا، راویندرا ‏542/‏/‏338 وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 7837
بررسی انتقادی مارکسیسم طاهائی ، علی اکبر ‏4/‏/‏335 نهضت زنان مسلمان 863
بسر عقل آمدن سرمایه داری شریعتی ، علی ، 1356‏-‏ 1312 ‏ب444ش ‏122/‏330 بطحاء 2182
بسوی کمونیسم : اصول اساسی کار و فرهنگ و بهداشت در کشورهای کمونیستی ‏552ب ‏422/‏335 حر 7387
بلای ایران لسانی ، ابوالفضل ، 1276‏-‏ 1337. ‏ط ‏446 ‏ل ‏8232/‏333 امیرکبیر 7005
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (مدیریت بهره وری فراگیر) طاهری ، شهنام ، 1338‏-‏ ‏ب ‏282 ‏ط ‏118/‏331 هستان 14551
بهره یا ربا؟ (گفتگو درباره ی مفاهیم بهره و ربا) موسویان ، عباس ‏10955/‏332 نگاه معاصر 6118
بینش و روش در مطالعه دانش بومی احمدرش ، رشید، 1354‏-‏ ‏د ‏279 ‏الف ‏927/‏338 جامعه شناسان 14408
پول ، ارز و بانکداری فرجی ، یوسف ‏4/‏/‏332 شرکت چاپ و نشر بازرگانی 820
پول ، ارز و بانکداری زمانی فراهانی ، مجتبی ، 1325‏-‏ ‏4/‏/‏332 نشر ترمه 1813
پول ، ارز و بانکداری احمدی ، علی محمد، 1345‏-‏ ‏پ ‏284 ‏الف ‏4/‏332 نور علم 14612
پول ، ارز و بانکداری احمدی ، علی محمد، 1345‏-‏ ‏پ ‏284 ‏الف ‏4/‏332 نور علم 14629
پول ، بهره ، بحران های اقتصادی ‏-‏ اجتماعی (ترجمه ی فشرده ی کتاب معضل پول ) کرویتس ، هلموت ، 1923‏-‏ ‏4/‏/‏332 کانون اندیشه جوان 1824
پول و ارز و بانکداری (رشته حسابداری ) براری ، شیروان ، 1340‏-‏ ‏م ‏453‏پ‏024/‏332 ابرون 12979
پول و ارز و بانکداری (رشته حسابداری ) پژویان ، جمشید، 1324‏-‏ ‏پ‏453‏پ‏024/‏332 دانشگاه پیام نور 13027
پول و ارز و بانکداری (رشته حسابداری ) پژویان ، جمشید، 1324‏-‏ ‏پ‏453‏پ‏024/‏332 دانشگاه پیام نور 13080
پیشگامان اقتصاد توسعه : آینده در چشم انداز میر، جرالد ‏9/‏338 نی 6097
پیکار گورباچف : اصلاحات اقتصادی در عصر تکنولوژی پیشرفته گلدمن ، مارشال ‏947/‏/‏338 فرهنگ معاصر 12479
تاریخ عقاید اقتصادی بودن ، لوئی ، 1887‏-‏ 1967م ‏109/‏330 مروارید 8387
تجارت بین الملل ، مالیه بین الملل محتشم دولتشاهی ، طهماسب ، 1328‏-‏ ‏الف ‏298 ‏م ‏337 خجسته 13343
تراژدی فقر و محرومیت در جهان آشوری ، فضل الله ‏ت ‏575 ‏آ ‏4/‏339 مرکز فرهنگی سپاه ، معاونت انتشارات ، مدیریت امور کتاب 3522
تکرارپذیری حادثه عاشورا ژاله ، پیر ‏911724/‏/‏338 یاقوت 7752
تکنولوژی ، فرهنگ و رقابت پذیری تحولات و اقتصاد سیاسی جهانی تلالی ، کیل ، 1947‏-‏ م ‏064/‏/‏338 موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران 7861
تلاش برای کسب قدرت و ثروت لارسون ، تامس ‏337 نشر قومس 7838
توسعه زرشناس ، شهریار، 1344‏-‏ ‏9/‏/‏338 کتاب صبح 7771
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (برای رشته های غیر اقتصاد) لشکری ، محمد، 1338‏-‏ ‏ت ‏463 ‏ل ‏9/‏338 دانشگاه پیام نور 14455
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (برای رشته های غیراقتصادی ) اکرمی ، اعظم ، 1357‏-‏ ‏ک ‏463 ‏ل ‏9/‏338 طلایی پویندگان دانشگاه 14454
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (رشته حسابداری و مدیریت ) موسوی جهرمی ، یگانه ، 1338‏-‏ ‏ت ‏842 ‏م ‏9/‏338 دانشگاه پیام نور 13073
تئوری اقتصاد کلان روزبهان ، محمود، 1333‏-‏ ‏ت ‏798 ‏ر ‏339 دانشکده شهید بهشتی 14634
تئوری اقتصاد کلان (1) روزبهان ، محمود، 1330‏-‏ ‏339 تابان 6221
تئوری و سیاستهای اقتصاد (کلان ) برانسون ، ویلیام ‏339 نشر نی 7419
تئوری و مسائل اقتصاد خرد سالواتوره ، دومینیک ‏ت ‏229 ‏س ‏5076/‏338 نگاه دانش 12967
جامعه شناسی فقر (جهان سوم و جهان چهارم ) لابن ، ژان ، 1921‏-‏ م ‏16/‏330 خوارزمی 3172
جامعه هشت طبقه تولیدی (سفرنامه شوروی ) فارسی ، جلال الدین ، 1312‏-‏ ‏ج ‏133 ‏ف ‏4/‏335 حزب جمهوری اسلامی 10237
جغرافیای اقتصادی ایران (1) : کشاورزی (رشته جغرافیا) فرجی ، عبدالرضا ‏ج ‏384 ‏ف ‏955/‏330 دانشگاه پیام نور 6819
حقایقی درباره کمونیسم کرونین ، جرج . دبلیو ‏422/‏335 انتشارات اسلامی 6083
دانستنیهای مهم بهداشتی ، ایمنی ، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در گردشگری سلطانزاده ، جلال ، 1323‏-‏ ‏س ‏645 ‏س ‏4791/‏338 نخست 13459
دانش بومی و توسعه (بینش و روش در مطالعه دانش بومی ) احمدرش ، رشید، 1354‏-‏ ‏د ‏279 ‏الف ‏927/‏338 جامعه شناسان 14408
درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی ‏-‏ سیاسی جهان سوم : سیاست ، قدرت و نابرابری ساعی ، احمد، 1317‏-‏ ، گردآورنده و مترجم ‏91724/‏330 نشر قومس 6588
در جامعه ی کمونیستی چه میگذرد؟ ‏422/‏335 موسسه در راه حق 11305
درسهایی درباره مارکسیسم فارسی ،جلال الدین ‏د133ف ‏4/‏335 نمل 5884
دموکراسی نوین مائو تسه تونگ ، 1893‏-‏ 1976م ‏4345/‏335 نشر مرکز 6520
دولت و حکومت در ایران در دوره تسلط استعمار سرمایه داری (شیوه تولید مستعمراتی ‏-‏ طبقه پیوسته رواسانی ، شاپور، 1318‏-‏ ‏0955/‏330 امیرکبیر 8548
راهنما و بانک سوالات امتحانی اقتصاد خرد بر اساس تالیف دکتر جمشید پژویان مرادی ، بهنام ، 1352‏-‏ ‏ر ‏451‏پ‏5/‏338 استادی 13310
راهنمای جامع اصناف بانک اطلاعاتی صنوف تولیدی و خدمات فنی دارای پروانه کسب تهران بزرگ ‏298ر ‏955‏700/‏331 ‏م مجم امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران 12513
راهنمای جامع اقتصاد خرد ساعی نیک ، حسین ، 1360‏-‏ ‏ر ‏453‏پ‏507/‏338 سیمیا 7023
راهنمای عملیاتی پیاده سازی و اجرای سیستم سنجش عملکرد و بهبود بهره وری طاهری ، شهنام ، 1338‏-‏ ‏ر282ط ‏06/‏338 هستان 13359
راهی به اعماق اورول ، جورج ، 1903‏-‏ 1950م . ‏ر ‏927 ‏الف ‏0942/‏331 کتاب سرا 13814
رسانه و جهاد اقتصادی ( راهبردها و راهکارها) همراه با بررسی آرای صاحبنظران و کارشناسان سلیمی ، محمد، 1342‏-‏ ‏9001/‏338 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز پژوهشهای اسلامی 11377
روچیلدها ‏10922/‏/‏332 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات ؛ محراب قلم 7814
روزی که دلار می میرد کنتلون ، ویلارد ‏45/‏/‏332 خدمات فرهنگی رسا 7791
ساختن تقدیر و سرنوشت مورفی ، جوزف ، 1898‏-‏ 1981م . ‏س ‏834 ‏م ‏16/‏330 شمیم گل نرگس 5087
سازمانهای بین المللی پولی و مالی (رشته مدیریت بازرگانی ) موسوی جهرمی ، یگانه ، 1338‏-‏ ‏س ‏842 ‏م ‏15/‏332 دانشگاه پیام نور 13350
سرمایه سالاری (کاپیتالیسم ) : مروری کالبد شکافانه بر ماهیت و تطور تاریخی زرشناس ، شهریار، 1344‏-‏ ‏س ‏31 ‏ز ‏122/‏330 کتاب صبح 7773
سفر و گردشگری = Travel and tourismدانستنیهای مهم : ایمنی ، بهداشتی ، سلطانزاده ، جلال ، 1323‏-‏ ‏س ‏645 ‏س ‏4791/‏338 نخست 13459
سوالهای پرتکرارامتحانی از سراسر کشور دوسالانه اقتصاد دوم انسانی ‏076/‏330 کانون فرهنگی آموزش 7151
سه مقاله واسیلیف ، آلکسی میخائیلوویچ ‏س ‏188 ‏و ‏43/‏335 بین الملل 5742
سیاستهای اقتصادی کلان بروکس ، جان ‏س ‏493 ‏ب ‏339 کتاب مهربان 12976
سیمای صنعت هراتی ، عبدالحسین ، گردآورنده ‏س ‏475 ‏هـ ‏0955/‏338 وزارت صنایع 12512
شانزده اصل راهبردی برای بهره وری و کیفیت جامع کریستوفر، ویلیام ‏ش488ک ‏118/‏331 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 3564
طلای سیاه یا بلای ایران لسانی ، ابوالفضل ، 1276‏-‏ 1337. ‏ط ‏446 ‏ل ‏8232/‏333 امیرکبیر 7005
عملکرد جامع صنعت صرافی کوثری ،شهریار ‏412/‏335 روشن مهر 14907
غارت جهان سوم ژاله ، پیر ‏911724/‏/‏338 یاقوت 7752
فروش و بازاریابی ویژه دفاتر خدمات مسافرتی فاستر، دنیس ، 1948‏-‏ م . ‏146 ‏ف ‏1068‏479/‏338 دانشگاه علامه طباطبایی 14410
فرهنگ و اصطلاحات جهانگردی به سه زبان فارسی ‏-‏ انگلیسی ‏-‏ عربی داداش زاده ، نیره ، 1345‏-‏ ‏479103/‏338 قرن 8374
فقر صفایی حائری ، علی ، 1330‏-‏ 1378 ‏46/‏/‏339 هجرت 848
فقر صفائی حائری ، علی ، 1330‏-‏ 1378. ‏ف ‏682 ‏ص ‏46/‏339 هجرت 13912
فقر، انقاق صفائی حائری ، علی ، 1330‏-‏ 1378. ‏ف ‏682 ‏ص ‏46/‏339 هجرت 13912
کارآفرینی احمدپور داریانی ، محمود ‏ک279الف ‏04/‏338 محراب قلم 6770
کتاب طلایی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ویژه دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور اکرمی ، اعظم ، 1357‏-‏ ‏ک ‏463 ‏ل ‏9/‏338 طلایی پویندگان دانشگاه 14454
کلیات علم اقتصاد( رشته اقتصاد) پژویان ، جمشید، 1324‏-‏ ‏ک ‏453‏پ‏330 دانشگاه پیام نور 14240
کمونیسم محلی و مبارزات آزادیبخش اعراب ابوخلیل ، محمود ‏ک ‏185 ‏الف ‏453/‏335 توحید 10345
گفتاری بر فلسفه مارکسیستی روشه ، والدک ‏گ ‏836 ‏ر ‏4/‏335 پیک ایران 5190
گفتگو با استالین جیلاس ، میلووان ، 1911‏-‏ 1995م ‏42/‏335 نوین 11263
مبارزه کارگران آمریکا از 1865تا 1915 پاشایی ، عسکری ، 1318‏-‏ ، اقتباس کننده ‏880973/‏/‏331 مازیار 105
مبانی تفکرات اقتصادی و توسعه ژاپن ‏-‏ تداوم و تغییر نقی زاده ، محمد ‏952/‏/‏330 شرکت سهامی انتشار 880
مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای پول ارز و بانکداری ویژه دانشجویان دانشگاه براری ، شیروان ، 1340‏-‏ ‏م ‏453‏پ‏024/‏332 ابرون 12979
مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان رحمانی ، تیمور، 1344‏-‏ ‏م ‏395 ‏ر ‏076/‏339 ترمه 12946
مجموعه سوالات کنکورکارشناسی ارشد+2000مجموعه سوالات چهارجوابی اقتصادکلان همراه باس رحمانی ، تیمور، 1344‏-‏ ‏م ‏395 ‏ر ‏076/‏339 ترمه 12946
مجموعه نکات مفاهیم و سوالات سیاستهای پولی و مالی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکزآموزش عالی منصوری شاد حسین ‏9/‏338 ابرون 13133
مدیریت اجرایی بعد از چهل سالگی ماینر، چارلز ‏394/‏/‏331 محمدرضا رضاپور: کوشش 1742
مدیریت اقتصاد خرد و کلان محمدی ، تیمور، 1346‏-‏ ‏الف ‏352 ‏م ‏507/‏338 موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 13362
مدیریت بهره وری فراگیر طاهری ، شهنام ، 1338‏-‏ ‏ب ‏282 ‏ط ‏118/‏331 هستان 14551
مدیریت سرمایه گذاری جونز، چارلز پارکر، 1943‏-‏ م . ‏م ‏875 ‏ج ‏6/‏332 نگاه دانش 14616
مسائل اقتصادی آفریقا وریباکف ، الکساندر روسکانا ‏م819و ‏96/‏330 تهران 1832
مسائل سیاسی ‏-‏ اقتصادی جهان سوم ساعی ، احمد، 1317‏-‏ ‏181 ‏س ‏724‏91/‏330 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) 9809
مکتب های اقتصادی : شامل سیستمهای اقتصادی ... توانایان فرد، حسن ‏م766ت ‏15/‏330 تهران 1831
موج نفت : تاریخ نفت ایران از امتیاز تا قرارداد راسخی لنگرودی ، احمد، 1338‏-‏ ‏20955‏272/‏338 موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر 7727
نامه ای به رفیق مارکسیست ‏الف/ ‏234 ‏ن ‏4/‏335 در راه حق 12472
نامه ی دوم به رفیق مارکسیست ‏الف/ ‏234 ‏ن ‏4/‏335 در راه حق 12472
نان و گل های سرخ : مبارزه کارگران آمریکا از 1865تا 1915 پاشایی ، عسکری ، 1318‏-‏ ، اقتباس کننده ‏880973/‏/‏331 مازیار 105
نفت ، سیاست و کودتا در خاورمیانه رفیعی مهرآبادی ، محمد گردآورنده و مترجم ‏27282/‏/‏338 ویس 7845
نفت و توسعه، مروری بر اهم فعالیتهای وزارت نفت 1379‏-‏ 1376 ایران . وزارت نفت . اداره کل روابط عمومی ‏966 ‏الف ‏282‏27/‏338 اداره کل روابط عمومی وزارت نفت 12511
نفت و قدرت در ایران (از قنات تا لوله نفت ) وزیری ، شاهرخ ‏955/‏/‏330 عطایی 7854
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۰۱
مسجد جامع امام حسین(ع)

اقتصاد

کتابخانه

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی