مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ

اقتصاد

 لیست کتابهای مربوط به اقتصاد 

فهرست الفبایی کتوب مربوطه

 

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
2000 [دو هزار] سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد نظری ، محسن ، 1342‏-‏ ‏1384 ‏الف511ن ‏5076/‏338 نگاه دانش 12953
آشنایی با قانون بخش تعاون (علمی ، کاربردی ) جعفرزاده ، مسعود ‏آ ‏448 ‏ج ‏0955/‏334 پایگان 14588
آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار مهران فر، محمدرضا، 1353‏-‏ ‏آ ‏872 ‏م ‏642/‏332 چالش 14620
اخلاق در سازمانهای مردم نهاد فرامرز قراملکی ، احد، 1340‏-‏ ‏74/‏338 ریاست جمهوری ، مرکز امور زنان و خانواده 11049
اخلاق کمونیستی مطهری ، مرتضی ، 1299‏-‏ 1358. ‏الف ‏634 ‏م ‏43/‏335 کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی (ع ) 2963
اروپا و عقب ماندگی آفریقا رادنی ، والتر ‏96/‏338 چاپخش 11264
از بردگی روم قدیم تا مارکسیسم حجتی کرمانی ، علی ، 1316‏-‏ 1379 ‏401/‏335 سازمان مدیریت صنعتی 6081
اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها) زعفرانچی ، لیلی سادات ، 1350‏-‏ ‏4/‏331 ریاست جمهوری ، مرکز امور زنان و خانواده 11089
اصول علم اقتصاد 2(اقتصاد کلان ) (رشته حسابداری و مدیریت ) تقوی ، مهدی ، 1324‏-‏ ‏1386 ‏الف ‏647 ‏ت ‏339 دانشگاه پیام نور 13344
اصول کمونیسم انگلس ، فریدریش ، 1820‏-‏ 1895م ‏422/‏335 آهنگ 3174
اصول و مبانی کارآفرینی مهدی سعیدی کیا ‏04/‏338 : کیا 7533
اقتصاد ونکی ، سعید 1350d^‏-‏ ‏338 کارا پیام 10615
اقتصاد بین الملل : تجارت بین الملل ، مالیه بین الملل محتشم دولتشاهی ، طهماسب ، 1328‏-‏ ‏الف ‏298 ‏م ‏337 خجسته 13343
اقتصاد پول و بانکداری بهمن پور، حمید، 1336‏-‏ ‏45/‏332 نشر نی 5927
اقتصاد خرد رشیدشمخال ، علی ، 1348‏-‏ ‏5/‏338 دانشگاه آزاد اسلامی (قزوین ) 8702
اقتصاد خرد مهرگان ، نادر، 1344‏-‏ ‏الف ‏883 ‏م ‏5/‏338 نور علم 14636
اقتصاد خرد: 2000سوال چهار گزینه ای با پاسخ های تشریحی برای دانشجویان نظری ، محسن ، 1342‏-‏ ‏1384 ‏الف511ن ‏5076/‏338 نگاه دانش 12953
اقتصاد خرد 2، نظریه ها و کاربردها شاکری ، عباس ، 1337‏-‏ ‏الف181ش ‏5/‏338 نی 13348
اقتصاد خرد برای رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری دهقانی ، علی ، 1334‏-‏ ‏الف ‏859 ‏د ‏5/‏338 نشر ترمه 12955
اقتصاد خرد (رشته مدیریت دولتی و حسابداری ) ساعی نیک ، حسین ، 1360‏-‏ ‏ر ‏453‏پ‏507/‏338 سیمیا 7023
اقتصاد خرد (رشته مدیریت دولتی و حسابداری ) مرادی ، بهنام ، 1352‏-‏ ‏ر ‏451‏پ‏5/‏338 استادی 13310
اقتصاد خرد (رشته های مدیریت و حسابداری ) پژویان ، جمشید، 1324‏-‏ ‏الف ‏451‏پ‏5/‏338 دانشگاه پیام نور 13035
اقتصاد خرد (مجموعه حسابداری و مدیریت ) محمدی تیمور ‏5/‏338 پارسه 12044
اقتصاد خرد و کلان محمدی ، تیمور، 1346‏-‏ ‏الف ‏352 ‏م ‏507/‏338 موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 13362
اقتصاد سال دوم دبیرستان نصیری ، حمید ‏الف472ن ‏07/‏330 انتشارات بین المللی گاج 12627
اقتصاد سال دوم دبیرستان نصیری ، حمید ‏الف472ن ‏07/‏330 انتشارات بین المللی گاج 12633
اقتصاد سال دوم دبیرستان نصیری ، حمید ‏الف472ن ‏07/‏330 انتشارات بین المللی گاج 13449
اقتصاد سفر و جهانگردی بول ، آدریان ، 1948‏-‏ م . ‏الف ‏784 ‏ب ‏4791/‏338 موسسه فرهنگی آینده پویان تهران 13458
اقتصاد سیاسی اولیاآ، حسین ‏الف ‏937 ‏الف ‏/‏330 یزد 1814
اقتصاد سیاسی بین الملل : تلاش برای کسب قدرت و ثروت لارسون ، تامس ‏337 نشر قومس 7838
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در گفت و گو با عزت الله سحابی ، محسن نوربخش ، مسعود روغنی نوربخش محسن ‏955/‏/‏330 گام نو 9630
اقتصاد کلان مهرگان ، نادر، 1344‏-‏ ‏الف883م ‏339 نورعلم 6760
اقتصاد کلان فرجی ، یوسف ، 1342‏-‏ ‏الف ‏384 ‏ف ‏339 کویر 10253
اقتصادکلان محمدی تیمور ‏076/‏339 پارسه 12101
اقتصاد کلان رحمانی ، تیمور، 1344‏-‏ ‏م ‏395 ‏ر ‏076/‏339 ترمه 12946