مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۴۰ ب.ظ

تاریخ اروپا و آسیا

 لیست کتاب های مربوط به تاریخ اروپا وآسیا

فهرست الفبایی کتوب مربوطه

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
آثار اسلامی مکه و مدینه جعفریان ، رسول ، 1343‏-‏ ‏8/‏953 نشر مشعر 8376
آشنایی با کار باستان شناسان اسپیلزبری ، ریچارد، 1963‏-‏ م . ‏ک ‏474 ‏الف ‏1/‏930 دلهام 3125
اتاق های گاز در جنگ جهانی دوم واقعیت یا افسانه ؟ فوریسون ، روبر ‏الف883ف ‏4386‏5317/‏940 موسسه فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه 9916
استالین کانکووست ، رابرت ، 1917‏-‏ م . ‏ک ‏477الف ‏0842/‏947 نقش جهان 10223
استالین : نخستین زندگینامه بر پایه اسناد جدید تکان دهنده پرونده های مخفی روسیه راژینسکی ، ادوارد ‏رس/ ‏477الف ‏0842/‏947 8059
اصلاحات در چین و شوروی ‏05/‏/‏951 موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران 7806
اصلاحات و فروپاشی واعظی ، حسن ‏086/‏/‏947 سروش (انتشارات صدا و سیما) 7802
اصلاحات و فروپاشی : تشریح طرح بازسازی شده فروپاشی شوروی در ایران واعظی ، حسن ‏086/‏/‏947 سروش (انتشارات صدا و سیما) 7802
انحطاط و فروپاشی امپراتوری روم ناردو، دان ، 1947‏-‏ م ‏06/‏/‏937 ققنوس 9112
اندیشه های نهرو، مصاحبه نهرو با چستربوس ، تیبورضد، و کارانجیا نهرو، جواهر لعل ، 1964‏-‏ 1889 ‏854ن ‏2092‏04/‏954 تهران 2374
اندیشه های نهرو، مصاحبه های نهرو با چستر بولیس ، تیبور مند و کارانجیا تفضلی ، محمود، 1297‏-‏ 1363. ، گردآورنده ‏854 ‏ن ‏092‏042/‏954 سیمرغ 9863
انقلاب پرتغال گرین ، گیلبرت ‏الف ‏426 ‏گ ‏9/‏946 [بی نا] 9970
ایتالیا امیری ، محمود، 1345‏-‏ ‏الف ‏835 ‏الف ‏945 امیر کبیر، کتابهای جیبی 5065
ایتالیا: سرزمین و مردم امیری ، محمود، 1345‏-‏ ‏الف ‏835 ‏الف ‏945 امیر کبیر، کتابهای جیبی 5065
بوسنی و هرزوگووین در بستر تاریخ نظرزاده ، عبدالله ‏742/‏/‏949 حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، واحد سیاسی 9119
پتن ، خدمتگزار یا خیانتکار لاتمن ، هربرت ‏125‏پ‏0924‏081/‏944 شباویز 13965
تاریخ مغول (چنگیزیان ) گروسه ، رنه ، 1885‏-‏ 1952م ‏2/‏/‏950 آزادمهر 9110
تشیع و جنایتکاران تاریخ صدر، عیسی ‏02/‏/‏953 مسعود 1971
تشیع و ستمگران و جنایتکاران تاریخ صدر، عیسی ‏02/‏/‏953 مسعود 1971
تندیس شوم تاریخ : شرح حال معاویه فرزند ابوسفیان محدث ، علی ، 1322‏-‏ ‏02092/‏/‏953 فراکتاب 9097
توهم توطئه:دودمان مار بزرگ عبدالهی ،محمد،1369- ‏1/‏930 980
جغرافیای تاریخی حجاز اماکن مقدس سرزمین وحی حسنی ، علی اکبر ‏8/‏953 دارالهدی 11200
چنگیزیان گروسه ، رنه ، 1885‏-‏ 1952م ‏2/‏/‏950 آزادمهر 9110
چین شایان ، سیاوش ‏چ ‏331 ‏ش ‏951 محراب قلم 14964
چین 1980 بوناویا، دیوید، ‏-‏ 1940 ‏چ788ب ‏05/‏951 7798
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد باستان شناسی قاسمی ، محسن ‏107/‏930 پردازش 9230
خلیفه و سلطان و مختصری درباره برمکیان بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ ، 1869‏-‏ 1930م ‏02/‏953 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات 8879
درسهایی از تاریخ تحلیلی اسلام بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ ، 1869‏-‏ 1930م ‏02/‏953 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات 8879
در غرب چه می گذرد؟ =The Real Analyse of the west دبیرسیاقی ، منوچهر، 1312‏-‏ ‏د369د ‏505/‏948 بحرالعلوم 6535
دو حرم شریف . ‏8/‏953 وزارت اطلاعات با درود اطلاعات خارجی 3281
دو حرم شریف . ‏8/‏953 وزارت اطلاعات با درود اطلاعات خارجی 4665
راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی احمدی لفورکی ، بهزاد، 1355‏-‏ ، گردآورنده ‏5/‏947 ابرار معاصر تهران 8384
زندگی خصوصی کاترین کبیر گوچ ، جورج پی بادی ، 1873‏-‏ 1968م . ‏گ/ ‏123ک ‏092‏063/‏947 زرین 13752
سرزمین و مردم چکسلوواکی هال ، الواجین ‏س ‏328 ‏هـ ‏7/‏943 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 10002
سرزمین و مردم مالدیو خسروی فرد، سام ، 1354‏-‏ ‏م ‏565 ‏خ ‏95/‏954 امیرکبیر، کتابهای جیبی 5312
سرزمین یادها و نشانه ها فرقانی ، محمد، 1328‏-‏ ‏8/‏/‏953 نشر مشعر 1902
سرزمین یادها و نشانه ها فرقانی ، محمد، 1328‏-‏ ‏8/‏/‏953 نشر مشعر 4433
سفرنامه مکه صبری پاشا، ایوب ، ‏-‏ 1890 ‏8/‏/‏953 دفتر نشر میراث مکتوب 9075
سفرهایی به دور دنیا شایان ، سیاوش ‏چ ‏331 ‏ش ‏951 محراب قلم 14964
سومر ائللری ذاکری ، حجت الله ، 1317‏-‏ ‏س ‏18 ‏ذ ‏01/‏935 حجه اله ذاکری 15175
سومر لر، چامیر = چومر ائللری ذاکری ، حجت الله ، 1317‏-‏ ‏س ‏18 ‏ذ ‏01/‏935 حجه اله ذاکری 15175
سیره علوی/ سیری در سیره امام علی علیه السلام خاتمی ، احمد، 1339‏-‏ ‏297/‏951 تپش قلم 13770
سیری در سیره اام علی علیه السلام خاتمی ، احمد، 1339‏-‏ ‏297/‏951 تپش قلم 13770
شرح حال معاویه فرزند ابوسفیان محدث ، علی ، 1322‏-‏ ‏02092/‏/‏953 فراکتاب 9097
شوروی و مذهب پاول ، دیوید، ‏-‏ 1938 ‏ش263پ‏085/‏947 تهران 7830
شیعیان عربستان ابراهیم ، فواد ‏8/‏953 موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران 1132
عجایب هفتگانه ذوالفقاری ، علی ، 1336‏-‏ ‏61 ‏ذ ‏822‏09/‏930 گوهر اندیشه 14507
عدالت آلکساندروف ، ویکتور، 1908‏-‏ م . ‏752 ‏آ ‏0924‏0842/‏947 شباویز 13961
عرشیان شهیدی ، جعفر، 1297‏-‏ ‏8/‏/‏953 مشعر 4432
فرهنگ آلمان پس از جنگ مک للاند، چارلز، ‏-‏ 1940 ‏087/‏943 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز اطلاعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی 8546
کارآگاهان تاریخ : آشنایی با کار باستان شناسان اسپیلزبری ، ریچارد، 1963‏-‏ م . ‏ک ‏474 ‏الف ‏1/‏930 دلهام 3125
مار بزرگ عبدالهی ،محمد،1369- ‏1/‏930 980
مالدیو سام خسروی فرد ‏95/‏954 امیرکبیر، کتابهای جیبی 1905
مالدیو خسروی فرد، سام ، 1354‏-‏ ‏م ‏565 ‏خ ‏95/‏954 امیرکبیر، کتابهای جیبی 5312
مرآه الحرمین : (سفرنامه مکه ) صبری پاشا، ایوب ، ‏-‏ 1890 ‏8/‏/‏953 دفتر نشر میراث مکتوب 9075
مسجد النبی ‏544 ‏م ‏8/‏953 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت 2897
مسلمانان شوروی : گذشته ، حال و آینده بنیکسن ، آلکساندر ‏0882971/‏947 دفتر نشر فرهنگ اسلامی 8396
معاویه را بشناسیم : نقدی بر کتاب معاویه را بهتر بشناسیم حسینی ، غلامرضا، 1345‏-‏ ‏02/‏953 بنیاد معارف اسلامی 4789
مکه و مدینه ‏8/‏/‏953 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت 2763
وقعه الحره زاکی ، فاضل عبدالجلیل ‏و14ز ‏02/‏935 8407
هولوکاست (دروغ مقدس غرب ): به ضمیمه مصاحبه با پرفسور فوریسون محمدی ، علیرضا ‏5318/‏940 فقه 7765
هیجدهم برومر لوئی بناپارت مارکس ، کارل ، 1818‏-‏ 1883 ‏07/‏944 نشر مرکز 6517
یمن باقری چوکامی ، سیامک ،1343‏-‏ ‏3/‏953 امیر کبیر، کتابهای جیبی 4288
یونان باستان ناردو، دان ،1947‏-‏ ‏938 ققنوس 8530
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۰۲
مسجد جامع امام حسین(ع)

تاریخ اروپا و آسیا

کتابخانه

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی