مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۰۰ ب.ظ

تاریخ و جغرافیا

 لیست کتاب ها ی مربوط به تاریخ و جغرافیا


فهرست الفبایی کتوب مربوطه

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
101 [صد و یک ] اصطلاح پایه ی جغرافیایی شایان ، سیاوش ، 1333‏-‏ ‏3/‏910 انتشارات مدرسه 8377
101 [صد و یک ] اصطلاح پایه ی جغرافیایی شایان ، سیاوش 1333d^‏-‏ ‏3/‏/‏910 انتشارات مدرسه 9060
آری اینچنین بود برادر شریعتی ، علی ، 1356‏-‏ 1312 ‏097671/‏/‏909 موسسه انتشارات بعثت 7732
اختراعی که جهان را دگرگون ساخت آتسل ، امیر، 1950‏-‏ م . ‏م ‏177 ‏آ ‏0284/‏912 مازیار 5313
از بادکوبه و چیزهای دیگر: یادداشت های سفر به جمهوری آذربایجان همرنگ ، ناصر 1344d^‏-‏ ‏914 ناصر همرنگ : جمعیت وطن 270
استان های خراسان شمالی ، گلستان ، گیلان و مازندران زنده دل ، حسن ، 1331‏-‏ ‏509734/‏915 نشر ایرانگردان (کاروان جهانگردان ) 1129
استرابن پیشتاز دانش جغرافیا آرسکی ، ف . ن ‏92/‏910 پویش 11199
اطلس 3[سه ] بعدی جهان رولند ‏-‏ انت ویسل ، تئودور، 1925‏-‏ م ‏/‏912 بافرزندان 6728
اطلس اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره ‏584 ‏الف ‏538/‏912 نشر مشعر 12927
اطلس اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره ‏584 ‏الف ‏538/‏912 نشر مشعر 13286
اطلس تاریخ اسلام مونس ، حسین ، 1911‏-‏ ‏7671022/‏/‏909 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 8735
اقلیتهای مسلمان در جهان : مجموعه مقالات کرمانی ، ایرج ، گردآورنده و مترجم ‏097671/‏/‏909 دفتر نشر فرهنگ اسلامی 9098
امیرمومنان و آذربایجان آیت اللهی ، محمد 1312d^‏-‏ 1378 ‏97671/‏/‏909 ماندگار 8259
اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا شکوئی ، حسین ، 1312‏-‏ 1384 ‏01/‏910 موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی 8626
بازگشت از شوروی ژید، آندره پل گیوم ، 1869‏-‏ 1951م . ‏ب ‏87 ‏ژ ‏7/‏914 امیرکبیر 5527
بازگشت از شوروی (به ضمیمه ی تنقیح بازگشت از شوروی ) ژید، آندره پل گیوم ، 1869‏-‏ 1951م . ‏1385 ‏ب87ژ ‏484‏70/‏914 نشر خرم 3744
بررسی خلافت یزیدبن معاویه ملکی ، هادی ، ‏-‏ 1354 ‏097671/‏909 زعیم 8401
پژوهش اجمالی در: وامداری غرب نسبت به شرق بویژه اسلام و ایران "در حوزه علم ، معرفت و دانایی " آراسته خو، محمد، 1325‏-‏ ‏09/‏/‏909 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1895
پیدایش و فروپاشی قدرتهای بزرگ کندی ، پل ، 1945‏-‏ ‏82/‏/‏909 اطلاعات 7850
تاریخ ایران وجهان (2)،رشته ی ادبیات وعلوم انسانی ،اختصاصی .سوم دبیرستان مهری ، فرشید، 1345‏-‏ ‏ت ‏886 ‏م ‏6/‏907 کتابهای درسی 12637
تاریخ ایران و جهان (2) سال سوم متوسطه ، (رشته ی ادبیات و علوم انسانی ) مهری ، فرشید، 1345‏-‏ ‏ت ‏886 ‏م ‏6/‏907 کتابهای درسی 12637
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان شهیدی ، سیدجعفر، 1297‏-‏ 1386 ‏097671/‏909 مرکز نشر دانشگاهی 8666
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان شهیدی ، جعفر، 1297‏-‏ ‏097671/‏/‏909 مرکز نشر دانشگاهی 9082
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان شهیدی جعفر ‏097671/‏909 نشر دانشگاهی 9789
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان شهیدی ، سیدجعفر، 1297‏-‏ 1386 ‏097671/‏909 مرکز نشر دانشگاهی 11161
تاریخ تمدن جهان ، یا، داستان زندگی انسان حکیمی ، محمود، 1323‏-‏ ‏909 انتشار 9120
تاریخ جهانی لاندلن ، شارل دو ‏ت ‏778 ‏د ‏909 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 13338
تاریخچه کویر و مراتع طبیعی ایران (بیابان زدائی ) لسانی ، علیرضا ‏50954/‏/‏915 جمهوری 9074
تاریخچه کویر و مراتع طبیعی ایران (بیابان زدائی )... لسانی ، علیرضا ‏50954/‏/‏915 جمهوری 9074
تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویان ( 11‏-‏ 132ه) جعفریان ، رسول ، 1343‏-‏ ‏097671/‏909 دلیل ما 8408
تاریخ سال دوم و سوم "ویژه دانش آموزان سال واحدی " ذنوبی ، محمدمحسن ، 1342‏-‏ ‏ت ‏52 ‏ذ ‏6/‏907 مشاوران آموزش 13439
تاریخ شناسی رفیعیان ، فاطمه ، 1335‏-‏ ‏ت ‏659 ‏ر ‏6/‏907 گاج 13394
تاریخ شناسی پیش دانشگاهی علوم انسانی رفیعیان ، فاطمه ، 1335‏-‏ ‏ت ‏659 ‏ر ‏6/‏907 گاج 13394
تاریخ شناسی دوره ی پیش دانشگاهی مهری ، فرشید، 1345‏-‏ ‏م ‏886 ‏م ‏6/‏907 گل واژه 6999
تاریخ شناسی (رشته ی علوم انسانی ) مهری ، فرشید، 1345‏-‏ ‏م ‏886 ‏م ‏6/‏907 گل واژه 6999
تاریخ عمومی نگاهی به تاریخ جهان در قرن بیستم سال چهارم آموزش متوسطه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی و تالیف ‏4 ‏ت ‏158 ‏س ‏907 وزارت آموزش و پرورش 6866
تاریخ فتوحات مسلمانان در اروپا (فرانسه ، سوئیس ، ایتالیا و جزایر دریای مدیترانه ) ارسلان ، شکیب ، 1869‏-‏ 1946م ‏097671/‏909 دفتر نشر فرهنگ اسلامی 11143
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی جان احمدی ، فاطمه ، 1343‏-‏ ‏097671/‏909 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشرمعارف 9214
تاریخ کنکور (سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ) نصیری کاشانی ، حمید، 1358‏-‏ ‏ت ‏477 ‏ن ‏907 انتشارات بین المللی گاج 6841
تاریخ کنکور (سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ) نصیری کاشانی ، حمید، 1358‏-‏ ‏ت477ن ‏6/‏907 انتشارات بین المللی گاج 6874
تاریخ کنکور (سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ) نصیری کاشانی ، حمید، 1358‏-‏ ‏ت ‏477 ‏ن ‏6/‏907 انتشارات بین المللی گاج 12632
تاریخ گمشده : جستجو برای پیداکردن گنج ها، کتاب ها و افراد گمشده ی لوی ، جوئل ‏ت ‏798 ‏ل ‏909 جویا 13884
تاریخ و ارزش آن در اسلام شریعتی ، علی ، 1312‏-‏ 1356 ‏901 امیرکبیر، کتابهای جیبی 7738
تمدن اسلامی در عصر امویان سپهری ، محمد، 1344‏-‏ ‏097671/‏/‏909 بین الملل 9115
توسعه و مبانی تمدن غرب : پیشرفت اقتصادی یا تکامل فرهنگی آوینی ، سیدمرتضی ، 1326‏-‏ 1372 ‏09821/‏909 واحه 10500
توسعه و مبانی تمدن غرب : پیشرفت اقتصادی یا تکامل فرهنگی آوینی ، سیدمرتضی ، 1326‏-‏ 1372 ‏09821/‏909 واحه 10500
جستجو برای پیداکردن گنج ها، کتاب ها و افراد گمشده ی مشهور تاریخ لوی ، جوئل ‏ت ‏798 ‏ل ‏909 جویا 13884
جغرافیا رفیعیان ، فاطمه ، 1335‏-‏ ‏ج ‏659 ‏ر ‏76/‏910 انتشارات بین المللی گاج 13396
جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی رفیعیان ، فاطمه ، 1335‏-‏ ‏ج ‏659 ‏ر ‏76/‏910 انتشارات بین المللی گاج 13396
جغرافیا دوره ی پیش دانشگاهی رشته ی علوم انسانی ‏1382 ‏483 ‏ج ‏910 شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران 12125
جغرافیا دوم انسانی قدرتی ، احسان ، 1365‏-‏ ‏م ‏418 ‏ق ‏76/‏910 کانون فرهنگی آموزش 6876
جغرافیا سال دوم آموزش متوسطه دروس عمومی کلیه ی رشته ها (به جز رشته ‏4832 ‏ج ‏7/‏910 شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران 6843
جغرافیا سال دوم آموزش متوسطه دروس عمومی کلیه ی رشته ها (به جز رشته ‏4832 ‏ج ‏7/‏910 شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران 12656
جغرافیا سال دوم دبیرستان قدرتی ، احسان ، 1365‏-‏ ‏م ‏418 ‏ق ‏76/‏910 کانون فرهنگی آموزش 6876
جغرافیا سال دوم و سوم ذنوبی ، محمدمحسن ، 1342‏-‏ ‏76/‏/‏910 موسسه مشاوران آموزش 10576
جغرافیای کنکور (سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ) نصیری کاشانی ، حمید، 1358‏-‏ ‏ج ‏477 ‏ن ‏76/‏910 انتشارات بین المللی گاج 6888
جغرافیای ملل ذوالفقاری ، علی ، 1336‏-‏ ‏ج ‏61 ‏ذ ‏3/‏910 ‏م آوای علی 14506
جغرافیای ملل ذوالفقاری ، علی ، 1336‏-‏ ‏ج ‏61 ‏ذ ‏3/‏910 ‏م آوای علی 14506
جمهوری عربی مصر فلاح زاده ، محمدهادی ‏097671/‏/‏909 ابرار معاصر تهران 9063
جهان در عصر بعثت باهنر، محمدجواد، 1312‏-‏ 1360 ‏07/‏909 دفتر نشر فرهنگ اسلامی 7568
خسی در میقات : سفرنامه آل احمد، جلال ، 1302‏-‏ 1348 ‏3804/‏/‏915 مجید 118
داستان زندگی انسان حکیمی ، محمود، 1323‏-‏ ‏909 انتشار 9120
دایره المعارف سفر: راهنمای مسافران و زائران رستگار، محمدحسین ، 1331‏-‏ ‏202/‏910 ارمغان طوبی 8406
درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ملائی توانی ، علیرضا، 1349‏-‏ ‏2/‏907 نشر نی 8418
در پیشگاه حقیقت پیل ، رنه ویکتور، 1934‏-‏ ‏902 راهنما 193
درس های تاریخ دورانت ، ویلیام جیمز، 1885‏-‏ 1981م . ‏خت/ ‏909 ققنوس 6863
در کشور شوراها یادداشت های سفر اتحاد جماهیر شوروی اسلامی ندوشن ، محمد علی ، 1304‏-‏ ‏د528الف ‏704/‏914 توس 11942
دگراندیشی در فلسفه جغرافیا: مقدمه ای بر عقاید و رویه های بنیادستیز در بلانت ، آلیسون ، 1969‏-‏ م . ‏د634ب ‏01/‏910 دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ 8625
دولت های شیعه درتاریخ آیت اللهی ، محمد 1312d^‏-‏ 1378 ‏97671/‏/‏909 ماندگار 8259
ده گفتار فرهنگی مشهد مقدس تابستان 1387 ‏097671/‏909 ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 10510
ده گفتار فرهنگی مشهد مقدس تابستان 1387 ‏097671/‏909 ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 10510
دین و تمدن شریعتی ، علی ، 1356‏-‏ 1312 ‏097671/‏/‏909 موسسه انتشارات بعثت 7732
راه دشوار از مذهب به مذهب حسینی ، ادریس ‏097671/‏/‏909 دار القرآن الکریم 1871
راهنمای گردشگری روستاهای ایران زنده دل ، حسن ، 1331‏-‏ ‏62 ‏ز ‏734‏509/‏915 کاروان جهانگردان ‏-‏ ایرانگردان 2997
رویدادهای مهم تاریخ از هبوط آدم(ع) تا ولادت پیامبر اسلام (ص) کوششی حسین ‏02/‏902 یوسف زهرا 7122
رهبران انقلاب سعیدیان ، عبدالحسین ، 1310‏-‏ ‏576 ‏س ‏922‏820/‏909 ‏م نوین 9810
زمستان در بغداد: دست نوشته هایی از سفر خبرنگاران امور حج و زیارت سازمان صدا و سیمای جمهوری عباس کرمی ‏67/‏915 دانش آموز 1218
زندگینامه 91تن از رهبران انقلاب ملتها سعیدیان ، عبدالحسین ، 1310‏-‏ ‏576 ‏س ‏922‏820/‏909 ‏م نوین 9810
سفر به کرانه های جیحون بایرون ، رابرت ، م 1941‏-‏ 1906 ‏6043/‏915 سخن 8552
سفرهای مارکوپولو مارکوپولو، 1254‏-‏ 1323؟ م . ‏س ‏131 ‏م ‏04/‏915 پر 14683
سفرهای من : مشتمل بر زیباترین نوشته های هوگو درباره جهان و طبیعت هوگو، ویکتور ماری ، 1885‏-‏1802م ‏4047/‏914 میر (گوتنبرگ ) 4046
سیر مرگبار (سفرنامه ) مایار، الا، 1903‏-‏ 1997م ‏604/‏915 برگ زیتون 8373
سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جعفریان ، رسول ، 1343‏-‏ ‏097671/‏909 دلیل ما 8360
سیری در تاریخ یا نگاهی به حوادث تاریخ حکیمی ، محمود، 1323‏-‏ ‏س ‏756 ‏ح ‏909 مفید 9966
شهر اسلامی بمات ، نجم الدین ، 1922‏-‏ 1985م . ‏678 ‏ب ‏671‏097/‏909 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 13250
صحراها ‏910 امیرکبیر، کتابهای شکوفه 700
ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ : (تحولات اقتصادی و کشمکشهای نظامی در سالهای 1500تا (2000 کندی ، پل ، 1945‏-‏ ‏82/‏/‏909 اطلاعات 7850
عراق از دید سیاحان و جهانگردان وهومن ، هارون ، 1345‏-‏ ‏67/‏915 گوهر منظوم 8386
غرب بیمار است حکیمی ، محمود، 1323‏-‏ ‏09821/‏909 دارالتبلیغ اسلامی قم ،مرکز انتشارات 6399
فراتر از واپسین آسمان سعید، ادوارد، ‏-‏ 1935 ‏049275/‏909 6481
فرهنگ و تمدن اسلامی بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ ، 1869‏-‏ 1930م ‏097671/‏/‏909 سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل 7291
فرهنگ و تمدن اسلامی ولایت ، علی اکبر 1324d^‏-‏ ‏097671/‏/‏909 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف 9140
فرهنگ و تمدن مسلمانان بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ ، 1869‏-‏ 1930م ‏097671/‏/‏909 سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل 7291
فلسفه تاریخ سروش ، عبدالکریم ، 1324‏-‏ ‏ف ‏498 ‏س ‏901 حکمت 9963
فلسفه تاریخ کریمی ، حسین ‏ف ‏516 ‏ک ‏901 گروه فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف 10035
فلسفه جغرافیا شکوئی ، حسین ، 1312‏-‏ 1384 ‏01/‏910 موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی 8814
کارنامه اسلام زرین کوب ، عبدالحسین ، 1301‏-‏ 1378 ‏097671/‏/‏909 امیرکبیر 2605
گروش به اسلام در قرون میانه : پژوهشی نوین در تاریخ اجتماعی اسلام بولت ، ریچارد، 1940‏-‏ ‏097671/‏/‏909 نشر تاریخ ایران 1908
مارکوپولو و شرح سفر شگفت انگیزش به چین : همراه با 21فعالیت و سرگرمی هربرت ، جنیس ، 1956‏-‏ م . ‏هـس/ ‏131 ‏م ‏04/‏915 ققنوس 3715
مجموعه راهنمای گردشگری روستاهای ایران (2): استان های ایلام ، کردستان ، زنده دل ، حسن ، 1331‏-‏ ‏62 ‏ز ‏734‏509/‏915 کاروان جهانگردان ‏-‏ ایرانگردان 2997
مجموعه کتاب های طبقه بندی شده تاریخ شناسی ، دوره ی پیش دانشگاهی مهری ، فرشید، 1345‏-‏ ‏م ‏886 ‏م ‏6/‏907 گل واژه 6999
مجموعه مقالات سمینار جغرافی جمهوری اسلامی ایران 16تا 20اردیبهشت 1364 سمینار بین المللی جغرافیای جمهوری اسلامی ایران (1364: مشهد) ‏5006/‏915 آستان قدس رضوی 9072
مجموعه ی دوسالانه جغرافیا سال دوم دبیرستان شامل : جدول فراوانی ... قدرتی ، احسان ، 1365‏-‏ ‏م ‏418 ‏ق ‏76/‏910 کانون فرهنگی آموزش 6876
مردی که زیاد می فهمید: سلامی به زندگی عارف شاخص : شادروان سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزی شریعتی ، علی ، 1312‏-‏ 1356 ‏901 امیرکبیر، کتابهای جیبی 7738
معمای قطب نما: اختراعی که جهان را دگرگون ساخت آتسل ، امیر، 1950‏-‏ م . ‏م ‏177 ‏آ ‏0284/‏912 مازیار 5313
مفاهیم و پرسشهای چندگزینه ای گام به گام جغرافیای دوره نظام جدید و پیش نوذری ، محمد اسماعیل ، 1321‏-‏ ‏م ‏697 ‏ن ‏76/‏910 نشر آزمون 12123
مقدمه ای بر روش تحقیق در تاریخ ذاکر، م ‏2/‏907 آیت 8391
مقدمه ای بر عقاید و رویه های بنیادستیز در جغرافیای معارض بلانت ، آلیسون ، 1969‏-‏ م . ‏د634ب ‏01/‏910 دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ 8625
مکتب آنال : شیوه تاریخ و تاریخ نگاری ساختاری معاصر جهانگرد، نسرین ، ‏-‏ 1337 ‏2/‏907 جامی 8421
منابع و ماخذ جغرافیای ایران (رشته جغرافیا) مشیری ، رحیم ، 1319‏-‏ ‏5/‏915 دانشگاه پیام نور 8590
منتخب النصوص التاریخیه و الجغرافیه کسائی ، نورالله ، 1318‏-‏ 1379. ‏م ‏538 ‏ک ‏202/‏907 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) 13990
نخستین اطلس کودکان آکمن ، جولیان و هوسون جون ‏912 جهان آرا 1332
نظم نوین جهانی (امپراطوری مست ) ابوشبانه ، یاسر ‏82/‏/‏909 سیاست 1893
نظم نوین جهانی (امپراطوری مست ) ابوشبانه ، یاسر ‏82/‏/‏909 سیاست 7827
نقش پیامبران در تمدن انسان شریعتی ، علی ، 1356‏-‏ 1312 ‏097671/‏/‏909 موسسه انتشارات بعثت 7732
نقش پیامبران در تمدن انسان حجازی ، فخرالدین ، 1305‏-‏ ‏097671/‏909 7632
نقش علوم اجتماعی در گفت و گوی تمدن ها ‏583 ‏ن ‏713‏01/‏909 مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها، نضر توسعه 10225
نقشه خوانی گیتاشناسی جعفری ، عباس ، 1312‏-‏ ‏ن462ج ‏014/‏912 گیتا شناسی 8591
نگاهی به تاریخ فردا شریعتی ، علی ، 1312‏-‏ 1356 ‏ن ‏444 ‏ش ‏904 [بی نا] 400
وامداری غرب نسبت به شرق بویژه اسلام و ایران (در حوزه علم ، معرفت ، دانایی ) آراسته خو، محمد، 1325‏-‏ ‏09/‏/‏909 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1895
ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی ( رشته جغرافیا ) نظری ، علی اصغر، 1318‏-‏ 1386 ‏091767/‏909 دانشگاه پیام نور 8649
ویژگیهای جغرافیایی کشورهای توسعه یافته (رشته جغرافیا) نظری ، علی اصغر، 1318‏-‏ 1386 ‏09722/‏909 دانشگاه پیام نور 8606
هند و هندو: نگاهی در آئینه هندوستان بقائی ، اسدالله ، 1327‏-‏ ‏40452/‏/‏915 المپیک 9113
یادداشت های سفر به جمهوری آذربایجان همرنگ ، ناصر 1344d^‏-‏ ‏914 ناصر همرنگ : جمعیت وطن 270
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۰۲
مسجد جامع امام حسین(ع)

تاریخ و جغرافیا

کتابخانه

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی