مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۲۵ ب.ظ

زمین شناسی

 لیست کتابهای مربوط به زمین شناسی

 

 

فهرست الفبایی کتب مربوطه

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
آب مور، جوالن ‏7/‏/‏553 مدرسه 946
آب و هواشناسی استین ، پیر ‏آ ‏494 ‏الف ‏6/‏551 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 6845
آب و هوای کره زمین بوچر، کیت ‏62/‏/‏551 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) 8826
آموزش زمین شناسی سال سوم قره گزلی ، ایرج ، 1318‏-‏ ‏076/‏/‏551 کانون فرهنگی آموزش 10812
بازسازی مناطق زلزله زده و کاهش آسیب پذیری در ایران : جنبه های اجتماعی علاء الدینی ، پویا، 1346‏-‏ ‏781 ‏ع ‏955‏220/‏551 جامعه شناسان 14128
بیابان ها چیمبرز، کاترین ، 1954‏-‏ م . ‏ب ‏97 ‏چ ‏415/‏551 دلهام 13981
دوسالانه :سوال های پرتکرارامتحانی سراسرزمین شناسی سوم تجربی شامل :سوال های امتحانی چاشنی دل ،هادی1329- ‏763 ‏د ‏076/‏551 کانون فرهنگی آموزش 14974
دوسالانه ی زمین شناسی شامل 473سوال با پاسخ تشریحی ... چاشنی دل ،هادی1329- ‏763 ‏د ‏076/‏551 کانون فرهنگی آموزش 14974
دوسالانه ی سوال های برتکرار امتحانی سراسر کشور زمین شناسی ، پیش تجربی : امیری ، امیرحسین ، 1358‏-‏ ‏1389 ‏763 ‏د ‏076/‏551 کانون فرهنگی آموزش 15011
رنگین کمان چگونه به وجود می آید؟ اورم ، هلن ، 1948‏-‏م .{Orme, Helen} ‏1385 ‏ر925ف لا ‏5/‏551 نسل نو 1230
زمین در فضا (رشته جغرافیا) صادقی ، عباسقلی ، 1326‏-‏ ‏ز ‏196 ‏ص ‏07/‏551 دانشگاه پیام نور 6794
زمین ساخت رشته زمین شناسی قمی عباس ‏136/‏551 پیام نور 12937
زمین شناسی مور، جو الن ‏ز832م ‏551 مدرسه 13214
زمین شناسی ساختمانی مقدمه ای بر روشهای هندسی ریگان دانل م ‏07/‏551 سازمان زمین شناسی کشور 12938
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک مدنی ، حسن ، ‏-‏ 1322 ‏8/‏551 جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) 9215
زمین شناسی سال سوم آموزش متوسطه رشته ی علوم تجربی ‏55 ‏ز ‏07/‏551 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران 7220
زمین شناسی سال سوم دبیرستان صفایی راد، محمدرضا، 1336‏-‏ ‏م ‏682 ‏ص ‏076/‏551 کانون فرهنگی آموزش 7207
زمین شناسی سوم متوسطه رجایی ، فرزانه ، 1350‏-‏ ‏م ‏363 ‏ر ‏07/‏551 گل واژه 13737
زمین شناسی کنکور بازوبندی ، محمدحسن ، 1350‏-‏ ‏ز ‏214 ‏ب ‏07/‏551 خیلی سبز 7208
ژئومورفولوژی ایران علایی طالقانی ، محمود، 1330‏-‏ ‏791 ‏ع ‏955‏40/‏551 قومس 15090
سوال های پرتکرار امتحانی سراسر کشور زمین شناسی پیش تجربی امیری ، امیرحسین ، 1358‏-‏ ‏1389 ‏763 ‏د ‏076/‏551 کانون فرهنگی آموزش 15011
علوم زمین (رشته ی علوم تجربی ) حاجی علی محمد زرگر، آرزو ‏م ‏172 ‏ح ‏07/‏551 گل واژه 7209
کوه ها چیمبرز، کاترین ، 1954‏-‏ م . ‏ک ‏97 ‏چ ‏432/‏551 دلهام 13255
کویرهای ایران و خصوصیات ژئومورفولوژیکی و پالئوکلیماتولوژی آن کلینسلی ، دانیل ‏4150955/‏/‏551 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 8759
مبانی آب و هواشناسی کاویانی ، محمدرضا، 1316‏-‏ ‏5/‏551 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی 5845
مبانی زمین شناسی بلر ‏م ‏645 ‏ب ‏551 دانشگاه تهران 7180
مبانی ژئومورفولوژی ساختمان اقلیمی اصغری مقدم ، محمدرضا، 1326‏-‏ ‏4/‏/‏551 سرا 8725
مجموعه تستهای طبقه بندی شده قلم چی قره گزلی ، ایرج ، 1318‏-‏ ‏076/‏/‏551