مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳ ق.ظ

زیست شناسی و مردم شناسی

لیست کتابهای مربوط به زیست شناسی و مردم شناسی

فهرست الفبایی کتب مربوطه

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
1000نکته طبقه بندی شده آیندگان شامل درس ‏-‏نکته ‏-‏پاسخ تشریحی (سراسری ‏-‏آزاد)زیست شناس شایسته ، وحید، 1351‏-‏ ‏هـ ‏336 ‏ش ‏76/‏570 آیندگان 7218
1000 نکته طبقه بندی شده در زیست شناسی پیش دانشگاهی (1) سالی واحدی ‏-‏ شایسته ، وحید، 1351‏-‏ ‏هـ ‏336 ‏ش ‏76/‏570 آیندگان 7218
8000 تست زیست شناسی پیش دانشگاهی(1)و(2) نصیری کاشانی ، محمد حسن ، 1351‏-‏ ‏ز ‏477 ‏ن ‏76/‏570 گاج 14024
8000 تست زیست شناسی و آزمایشگاه 2(بخش اول) نصیری کاشانی ، محمد حسن ، 1351‏-‏ ‏ز ‏477 ‏ن ‏76/‏570 گاج 14209
900نکته علوم زیستی و بهداشت(زیس سال اول دبیرستان) الماسی حمیدرضا ‏76/‏570 فروغ قدر 12050
آموزش جامع زیست شناسی (سال دوم دبیرستان ) موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10795
آموزش جامع زیست شناسی (سال دوم دبیرستان ) موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10816
آموزش جامع زیست شناسی (سال دوم دبیرستان ) موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10822
آموزش جامع زیست شناسی (سال سوم دبیرستان ) موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10797
آموزش جامع زیست شناسی (سال سوم دبیرستان ) موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10809
آموزش سریع زیست شناسی (Fast book) صادقیان ایمان ‏آ199ص ‏7/‏570 ژرف اندیشان 10826
از کهکشان تا انسان ففر، جان ادوارد ‏الف ‏788 ‏ف ‏577 [بی نا] 3714
انسان موجود ناشناخته کارل ، آلکسی ، 1873‏-‏ 1944م . ‏عت/ ‏572 شهریار 473
بانک سوالات زیست شناسی جامع کنکور... اختیاری ، حامد، 1357‏-‏ ‏ز ‏299 ‏الف ‏76/‏570 مهر و ماه نو 13054
بانک سوالات ژنتیک کنکور سال سوم و چهارم اختیاری ، حامد، 1357‏-‏ ‏ژ ‏299 ‏الف ‏507/‏576 مهر و ماه نو 12068
بحث درباره داروینیسم سبحانی تبریزی ، جعفر، 1308‏-‏ ‏ب ‏274 ‏س ‏0162/‏575 سروش 5596
بررسی علمی داروینیسم یا تحول انواع سبحانی تبریزی ، جعفر، 1308‏-‏ ‏575 دارالتبلیغ اسلامی قم ،مرکز انتشارات 4993
برگزیدگان : مجموعه آموزش گام به گام موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10795
برگزیدگان : مجموعه آموزش گام به گام موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10797
برگزیدگان : مجموعه آموزش گام به گام موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10816
برگزیدگان : مجموعه آموزش گام به گام موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10822
برگزیدگان : مجموعه آموزش گام به گام موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10809
بیوشیمی ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ( پاسالار، پروین ، 1333‏-‏ ‏ب ‏178‏پ‏076/‏572 دیباگران تهران 13689
پرسشهای چهارگزینه ای استاندارد زیست شناسی و آزمایشگاه 2(سال سوم استادی جعفری ، علی ، 1342‏-‏ ‏پ ‏475 ‏الف ‏076/‏570 استادی 7185
پرسشهای چهارگزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی ‏347پ‏76/‏570 تابش اندیشه 10804
پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی و آزمایشگاه (1) پویان پهنه کلائی ، مصطفی ، ‏-‏ 1351 ‏76/‏570 تابش اندیشه وابسته به خانه سبز 10851
پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی و آزمایشگاه (1) سال دوم تجربی ‏1389‏348‏پ‏76/‏570 خانه زیست شناسی 13057
جغرافیای زیستی نیشابوری ، اصغر، 1321‏-‏ ‏9/‏574 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی 9236
خلقت انسان سحابی ، یدالله ، 1284‏-‏ 1381 ‏83/‏576 انتشار 4770
خلقت انسان سحابی ، یدالله ، 1284‏-‏ ‏83/‏/‏576 انتشار 5658
داروینیسم سبحانی تبریزی ، جعفر، 1308‏-‏ ‏ب ‏274 ‏س ‏0162/‏575 سروش 5596
داستان پیدایش کائنات ماده ، حیات ، انسان ففر، جان ادوارد ‏الف ‏788 ‏ف ‏577 [بی نا] 3714
دانش زیست شناسی وایس ، پل ، 1921‏-‏ م . ‏د ‏361 ‏و ‏574 وزارت آموزش و پرورش 13951
دانش زیست شناسی (2) وایس ، پل ، 1921‏-‏ م . ‏1386 ‏د ‏361 ‏و ‏570 مدرسه 13950
درسنامه زیست پایه چهارم دبیرستان حسن زاده حمیدرضا ‏76/‏570 پیروزان دانش 12663
درسنامه زیست پایه دوم و سوم دبیرستان حسن زاده حمیدرضا ‏76/‏570 پیروزان دانش 12662
درسنامه زیست شناسی پیش دانشگاهی دوره ی 11 جلدی میربهاء هاشمی بهزاد ‏76/‏570 12051
درسنامه و پرسشهای 4گزینه ای زیست شناسی و آزمایشگاه 1شامل خلاصه ی درس به درس ... میربهاء هاشمی ، بهزاد ‏76/‏570 آیندگان 10858
دوسالانه ی علوم زیستی و بهداشت : شامل 485سوال ... ‏76/‏570 کانون فرهنگی آموزش 9353
راهنمای گام به گام علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان شامل : تدریس جان نثار، ملیحه ، 1353‏-‏ ‏ر216ج ‏76/‏570 منتشران 7216
رشد و تقسیم سلولی ویتلی ، دنیس ‏8761/‏/‏574 فاطمی 1471
زیست شناسی ‏س/ ‏282 ‏م ‏76/‏570 پردازش گران 13688
زیست شناسی (1) : پیش دانشگاهی رشته ی علوم تجربی نجفی ، مصطفی ، 1349‏-‏ ‏ز ‏321 ‏ن ‏76/‏570 گل واژه 12070
زیست شناسی 1دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی آل محمد، علی ، 1350‏-‏ ‏7/‏/‏570 دفتر برنامه ریزی نشر کتب درسی 10856
زیست شناسی (1): رشته ی علوم تجربی سوالات تشریحی نجفی ، مصطفی ، 1349‏-‏ ‏ز ‏321 ‏ن ‏76/‏570 گل واژه 12070
زیست شناسی 1و 2(رشته علوم تجربی ) رئیس دانا، منصوره ‏1386 ‏م993ر ‏76/‏570 پیک گل واژه 12980
زیست شناسی (2) سوم تجربی ‏1390 ‏788 ‏س ‏76/‏570 کانون فرهنگی آموزش 13051
زیست شناسی پیش دانشگاهی ‏347پ‏76/‏570 تابش اندیشه 10804
زیست شناسی پیش دانشگاهی نصری ، ابوذر، 1358‏-‏ ‏1384 ‏ز464ن ‏76/‏570 سرایی 12071
زیست شناسی پیش دانشگاهی مولایی ، امیرحسین ‏ز ‏847 ‏م ‏76/‏570 گاج 13730
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 شایسته ، وحید، 1351‏-‏ ‏هـ ‏336 ‏ش ‏76/‏570 آیندگان 7218
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1.2 حدادی قدرت الله ‏7/‏570 پیش دانشگاهیان 12109
زیست شناسی پیش دانشگاهی ( 1و (2 ‏76/‏/‏570 کانون فرهنگی آموزش 10844
زیست شناسی پیش دانشگاهی (1) و(2) نصیری کاشانی ، محمد حسن ، 1351‏-‏ ‏ز ‏477 ‏ن ‏76/‏570 گاج 14024
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 نصری ، ابوذر، 1358‏-‏ ‏ز ‏464 ‏ن ‏76/‏570 کتاب خیلی سبز 7210
زیست شناسی پیش دانشگاهی + پرسشهای چهارگزینه ای ، پاسخهای کاملا تشریحی هاشمی ، اشکان ، 1354‏-‏ ‏ز252هـ ‏7/‏570 نشرالگو 13824
زیست شناسی پیش دانشگاهی(تجربی) خواهشی سعید ‏76/‏570 قلم علم شبقره 11394
زیست شناسی جامع کنکور، 10000پرسش چهارگزینه ای ، مجموعه تست های کلیه اختیاری ، حامد، 1357‏-‏ ‏ز ‏299 ‏الف ‏76/‏570 مهر و ماه نو 13054
زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی رئیس دانا، منصوره ‏1386 ‏م993ر ‏76/‏570 پیک گل واژه 12980
زیست شناسی دوره ی پیش دانشگاهی رشته ی علوم تجربی ‏1384 ‏85 ‏ز ‏570 شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران 12480
زیست شناسی دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ظهری علی اکبر ‏ز ‏575 ‏ر ‏76/‏570 انتشارات بین المللی گاج 7206
زیست شناسی :زیست شناسی وآزمایشگاه (1)،زیست شناسی وآزمایشگاه (2)،زیست شناسی پیش دا رضائیان ، حسین ، 1356‏-‏ ‏ز575ر ‏76/‏570 بین المللی گاج 12103
زیست شناسی سال دوم دبیرستان موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10795
زیست شناسی سال دوم دبیرستان موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10816
زیست شناسی سال دوم دبیرستان موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10822
زیست شناسی (سال سوم دبیرستان ) موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10797
زیست شناسی (سال سوم دبیرستان ) موید، ماجد، 1335‏-‏ ‏76/‏/‏570 شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه 10809
زیست شناسی سلولی و مولکولی : شرح درس و نکات کلیدی : حل تشریحی سوالات خرسندی ، خاطره ‏ز ‏456 ‏خ ‏607/‏571 مرکز نشر جهش 13701
زیست شناسی و آزمایشگاه 1 اختیاری ، حامد 1357d^‏-‏ ‏76/‏570 مهرو ماه نو 10794
زیست شناسی و آزمایشگاه (1) مولایی ، امیرحسین ‏ز ‏847 ‏م ‏76/‏570 انتشارات بین المللی گاج 12646
زیست شناسی و آزمایشگاه 1(تجربی ) فراست ، حسین ، 1354‏-‏ ‏ز ‏336 ‏ف ‏7/‏570 کتاب جوانان 13052
زیست شناسی وآزمایشگاه (1)،زیست شناسی وآزمایشگاه (2)،زیست شناسی پیش دانشگاهی ظهری علی اکبر ‏ز ‏575 ‏ر ‏76/‏570 انتشارات بین المللی گاج 7206
زیست شناسی و آزمایشگاه (1) سال دوم آموزش متوسطه رشته علوم تجربی ... آل محمد، علی ، 1350‏-‏ ‏76/‏570 فاطمی 10839
زیست شناسی و آزمایشگاه (1) سال دوم آموزش متوسطه رشته علوم تجربی 1386 85ز 570/7 شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی 12458
زیست شناسی و آزمایشگاه (1) سال دوم دبیرستان رشته علوم تجربی ... مولایی ، امیرحسین ‏ز ‏847 ‏م ‏76/‏570 انتشارات بین المللی گاج 12646
زیست شناسی و آزمایشگاه ( 1و 2) و زیست شناسی پیش دانشگاهی رضائیان ، حسین ، 1356‏-‏ ‏ز575ر ‏76/‏570 بین المللی گاج 12103
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 نصری ، ابوذر، 1358‏-‏ ‏ز ‏464 ‏ن ‏76/‏570 خیلی سبز 13843
زیست شناسی و آزمایشگاه 2(بخش اول) نصیری کاشانی ، محمد حسن ، 1351‏-‏ ‏ز ‏477 ‏ن ‏76/‏570 گاج 14209
زیست شناسی و آزمایشگاه (2) ، سال سوم عالی پور هریسی ، مهرداد، 1349‏-‏ ‏ز ‏239 ‏ع ‏7/‏570 کانون فرهنگی آموزش : همگامان 14044
زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سال سوم آموزش متوسطه رشته ی علوم تجربی ‏853 ‏ز ‏7/‏570 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران 9791
زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سال سوم آموزش متوسطه رشته ی علوم تجربی ‏853 ‏ز ‏7/‏570 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران 12481
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (قسمت دوم) سال سوم رشته علوم تجربی ‏7/‏570 فاطمی 12110
زیست و آزمایشگاه (2) ابوحمزه ، مهرشاد، 1350‏-‏ ‏الف ‏185 ‏الف ‏76/‏570 فکور 12534
ژنتیک کنکور آرام فر، مهدی ، 1354‏-‏ ‏1384 ‏ژ347آ ‏5076/‏576 تخته سیاه 13257
ژنتیک کنکور سال سوم و چهارم بانک سوالات ... اختیاری ، حامد، 1357‏-‏ ‏ژ ‏299 ‏الف ‏507/‏576 مهر و ماه نو 12068
ژنتیک کنکور سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی اختیاری ، حامد، 1357‏-‏ ‏ژ ‏299 ‏الف ‏507/‏576 مهر و ماه نو 12068
ژنتیک مندلی نصری ، ابوذر، 1358‏-‏ ‏ژ ‏464 ‏ن ‏507/‏576 خیلی سبز 13823
ژنها و ژنتیک آسیموف ، آیزاک ، 1920‏-‏ 1992م . ‏ژ ‏547 ‏الف ‏1/‏575 فاطمی 15178
سوال های پر تکرار امتحانی سراسر کشور دوسالانه ی زیست شناسی (2) سوم ‏1390 ‏788 ‏س ‏76/‏570 کانون فرهنگی آموزش 13051
فتوسنتز: برای دانش آموزان دوره متوسطه کرام الدینی ، محمد، 1334‏-‏ ‏ف ‏422 ‏ک ‏46/‏572 محراب قلم 7215
کتاب جامع کنکور زیست شناسی سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ‏1390 ‏365 ‏ک ‏76/‏570 خانه زیست شناسی 13124
کتاب سبز: پرسشهای چهارگزینه ای مفهومی و ترکیبی زیست شناسی و آزمایشگاه 2 نصری ، ابوذر، 1358‏-‏ ‏ز ‏464 ‏ن ‏76/‏570 کتاب خیلی سبز 7210
کتاب سبز: زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 نصری ، ابوذر، 1358‏-‏ ‏1384 ‏ز464ن ‏76/‏570 سرایی 12071
کتاب سبز: زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 نصری ، ابوذر، 1358‏-‏ ‏ز ‏464 ‏ن ‏76/‏570 کتاب خیلی سبز 7210
کتاب سبز: زیست شناسی و آزمایشگاه (1) نصری، ابوذر،1358- ‏376 ‏ک ‏76/‏570 خیلی سبز 13845
کتاب سبز: زیست شناسی و آزمایشگاه 2 نصری ، ابوذر، 1358‏-‏ ‏ز ‏464 ‏ن ‏76/‏570 خیلی سبز 13843
کتاب کار: زیست شناسی و آزمایشگاه (1) سال دوم دبیرستان ، شامل : نکات عالی پور هریسی ، مهرداد، 1349‏-‏ ‏ک ‏239 ‏ع ‏76/‏570 همگامان 7187
کنکور زیست شناسی سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ‏1390 ‏365 ‏ک ‏76/‏570 خانه زیست شناسی 13124
الگوی یادگیری درس : زیست و آزمایشگاه (2) ، شامل : آموزش کامل درس به ابوحمزه ، مهرشاد، 1350‏-‏ ‏الف ‏185 ‏الف ‏76/‏570 فکور 12534
لغتنامه زیست شناسی اختیاری ، حامد 1357d^‏-‏ ‏76/‏/‏570 مهر و ماه نو 10833
لیپید و قند(رشته زیست شناسی ) لامع راد، بهزاد، 1327‏-‏ ‏ل ‏257 ‏ل ‏7/‏570 دانشگاه پیام نور 13686
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد زیست شناسی (میکروبیولوژی ، سلولی و ‏س/ ‏282 ‏م ‏76/‏570 پردازش گران 13688
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس زیست شناسی در آزمونهای سراسری دانشگاهها از سال 72تا80 ‏7/‏570 سازمان سنجش آموزش کشور 12473
مجموعه سوالات امتحانی طبقه بندی شده زیست شناسی ، دوره پیش دانشگاهی1و2 رئیس دانا، منصوره ‏1386 ‏م993ر ‏76/‏570 پیک گل واژه 12980
مجموعه کتابهای طبقه بندی شده قلم چی ‏76/‏/‏570 کانون فرهنگی آموزش 10844
مجموعه ی طبقه بندی شده آموزش زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سال سوم نظری کوشا، کیان ‏م827ک ‏76/‏570 کانون فرهنگی آموزش 7184
مجموعه ی طبقه بندی شده زیست شناسی پیش دانشگاهی ( 1و 2): شامل 1200تست از مولفان با پاسخ تشریحی ‏76/‏/‏570 کانون فرهنگی آموزش 10844
مجموعه ی طبقه بندی شده زیست شناسی و آزمایشگاه (1) سال دوم تجربی شامل .. عالی پور هریسی ، مهرداد، 1349‏-‏ ‏م ‏239 ‏ع ‏76/‏570 همگامان 7217
مفاهیم و حل مسایل ژنتیک زمان نژاد، تیمور، 1318‏-‏ ‏76/‏/‏570 مبتکران : پیشروان 10818
منشاء حیات از دیدگاه علم و اسلام طاهری ، علیرضا ‏م ‏282 ‏ط ‏577 [بی نا] 10277
میکروب شناسی کاربردی مهرابیان ، صدیقه ، 1326‏-‏ ‏م ‏317 ‏م ‏579 نوپردازان 13693
میکروب شناسی محیطی بهزادی ، پیام ‏م861ب ‏579 نیکتاب 13690
میکروبیولوژی کاربردی مهرابیان ، صدیقه ، 1326‏-‏ ‏م ‏317 ‏م ‏579 نوپردازان 13693
کتاب سبززیست شناسی و آزمایشگاه (1) نصری، ابوذر،1358- ‏376 ‏ک ‏76/‏570 خیلی سبز 13845

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۱۹
مسجد جامع امام حسین(ع)

زیست شناسی و مردم شناسی

کتابخانه

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی