مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۵۰ ق.ظ

علوم

لیست کتابهای مربوط به علوم

فهرست الفبایی کتوب مربوطه

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
20 آزمون علوم تجربی دوره ابتدایی قنبری ، مصطفی ، 1346‏-‏ ‏ب ‏814 ‏ق ‏6/‏507 مبتکران 9932
کتاب کار علوم تجربی پایه هفتم دوره‌ ی اول متوسطه خیری، علی ‏376ک ‏6/‏507 نخبه سازان 14982
آسمان و زمین ماری مارته ، پی یر ‏آ ‏137 ‏م ‏507 آینده 12876
آشتی با علوم دوم راهنمایی اصفهانی ، بهداد ‏6/‏507 آموزش علوم 10898
آموزش و آزمون علوم ششم ابتدایی برای دانش‌آموزان تیزهوش اسدی‌کیا، حمید، ‏-1354 ‏6/‏507 مبتکران 15001
اتم ، انسان و جهان : زنجیره طولانی پیچیدگیها آلفون ، هانس ، 1908‏-‏ ‏500 آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات 4320
اتم ، انسان و جهان : زنجیره طولانی پیچیدگیها آلف ون ، هانس ، 1908‏-‏ م . ‏الف ‏747 ‏آ ‏500 آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی 5415
احمد آرام زاهدی مطلق ، ابراهیم ، 1342‏-‏ ‏2/‏/‏509 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی 1683
احوال و آثار ابوریحان بیرونی صفا، ذبیح الله ، 1290‏-‏ 1378. ‏الف ‏187 ‏الف ‏24/‏509 اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر 13010
انرژی آسیموف ، آیزاک ، 1920‏-‏ 1992 ‏500 فاطمی ، واژه 1596
اینشتین به آرایشگرش چه گفت : پاسخ های علمی به بیشتر سوآلات روزمره ولک ، رابرت ال .، 1928‏-‏م ‏/‏500 6019
بهتر بیاموزیم علوم دوم راهنمایی بر اساس پرسش های آزمون بین المللی ریاضی و علوم نوری ، علاء، 1341‏-‏ ‏6/‏507 شورا 10902
پاییز رنگارنگه مکوندی ، ناهید 1340d^‏-‏ ‏/‏508 نگارش پویا 999
پرسشهای چهارگزینه ای علوم تجربی ششم ابتدایی‏-‏ تیزهوشان گیاه تازه ، زهرا، 1357‏-‏ ‏هـ ‏872 ‏گ ‏6/‏507 واله 13958
پویندگان علوم پایه دوم راهنمایی خزائی ، طیبه ، 1358‏-‏ ‏2 ‏ج ‏511 ‏خ ‏507 خزائی 12635
تاریخ علم در ایران معتمدی ، اسفندیار، 1317‏-‏ ‏55/‏509 مهاجر 8411
تمرین های طبقه بندی شده علوم تجربی سال اول راهنمایی سراج ، ابراهیم ، 1348‏-‏ ‏ت ‏422 ‏س ‏6/‏507 منشور دانش 12027
تمرین های طبقه بندی شده علوم تجربی (گام نو ) سال اول راهنمایی شامل سراج ، ابراهیم ، 1348‏-‏ ‏ت ‏422 ‏س ‏6/‏507 منشور دانش 12027
جدیدترین تمرینات درس به درس و نمونه سئوالات استاندارد پویندگان علوم خزائی ، طیبه ، 1358‏-‏ ‏2 ‏ج ‏511 ‏خ ‏507 خزائی 12635
داستانک های پتروشیمی رحمانی ، محمدرضا، 1331‏-‏ ‏1387‏د395ر/‏500 ‏دا شرکت اشانقش 11062
دانستنی های علمی و فنی جهان (جوانان و نوجوانان ) منجمی ، علیرضا، 1337‏-‏ ‏د ‏784 ‏م ‏503 پل 14684
دانشمندان جهان الکساندرفلمینگ هوری ، ماد ‏22/‏509 عابد 13531
دانشمندان زحمتکش آرنولد، نیک ، 1961‏-‏ م . ‏د ‏429 ‏آ ‏22/‏509 پیدایش 14959
دانشنامه علوم و هنر حکیمی ، محمود، 1323‏-‏ ‏503 حریر 10925
دریاچه ها چیمبرز، کاترین ، 1954‏-‏ م . ‏د ‏97 ‏چ ‏1692/‏508 دلهام 13980
دسته بندی مواد ایسن ، سارا ‏/‏500 قدیانی ، کتابهای بنفشه 727
دیفرانسیل اعتزازیان ، عباس ، 1333‏-‏ ‏592 ‏الف ‏076‏33/‏505 کانون فرهنگی آموزش 9430
دیفرانسیل، ریاضی پایه و آمار علیزاده ، حمید، 1355‏-‏ ‏076‏33/‏505 کانون فرهنگی آموزش 9951
دیفرانسیل،ریاضی پایه و آمار علیزاده ، حمید ، 1355‏-‏ ‏076‏33/‏505 کانون فرهنگی آموزش 9557
راهنمای گام به گام علوم سوم راهنمایی شامل تدریس کامل مطالب کتاب به حسینی ، احمد، 1346‏-‏ ‏ر ‏577 ‏ح ‏6/‏507 منتشران 9950
زندگی پاستور والری ‏-‏ رادو، رنه ، 1853‏-‏ 1933م . ‏ز ‏183‏پ‏2/‏509 شرکت توسعه کتابخانه های ایران 33
زندگی روی زمین ‏500 با فرزندان 955
زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی گیلیسپی ، چارلز کولستون 1918d^‏-‏ م ‏22/‏/‏509 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 6071
زندگینامه مشهورترین دانشمندان و مخترعان جهان ‏22/‏509 بوستان دانش 2235
زنگ علوم ‏6/‏507 فائق : مبتکران 9717
سوالات و پرسشهای چهارگزینه ای المپیادهای علوم سال اول راهنمایی تاجیک ، محمدرضا، 1340‏-‏ ‏س ‏171 ‏ت ‏6/‏507 اسرار دانش 14236
سوال‌ های پر تکرار علوم ششم دبستان ‏788 ‏س ‏076/‏507 کانون فرهنگی آموزش 15016
سوال‌ های پر تکرار علوم ششم دبستان ‏788 ‏س ‏076/‏507 کانون فرهنگی آموزش 15016
سوال‌ های پر تکرار علوم ششم دبستان ‏788 ‏س ‏076/‏507 کانون فرهنگی آموزش 15016
شناخت جهان فرهیخته ، نورالدین ‏908/‏500 نگاه 3378
علم بهزاد، محمود، 1292‏-‏ 1385 ‏ع858ب ‏/‏500 6196
علم چیست : فلسفه چیست ؟ سروش ، عبدالکریم ، 1324‏-‏ ‏501 حکمت 2551
علم در قرن بیستم هندرسن ، هری ، 1951‏-‏ م . ‏ع ‏715 ‏هـ ‏04/‏509 ققنوس 14687
علوم اندیشه پنجم دبستان خلیل زاده ، مصطفی ، 1346‏-‏ ‏6/‏/‏507 نشر نواندیش 9631
علوم اندیشه پنجم دبستان خلیل زاده ، مصطفی ، 1346‏-‏ ‏6/‏507 نواندیش 9720
علوم اول دبستان بابایی ، اشرف ، 1346‏-‏ ‏ک ‏119 ‏ب ‏6/‏507 گلزار 9931
علوم اول راهنمایی ابراهیمی ، سعید، 1349‏-‏ ‏ع136الف ‏507 گاج 14576
علوم اول راهنمایی (غنی سازی ) ‏1380 ‏822 ‏ع ‏507 مبتکران 14237
علوم پنجم ابتدایی خلیل زاده ، مصطفی ، 1346‏-‏ ‏5 ‏1385 ‏ع712خ ‏6/‏507 گاج 9775
علوم پنجم ابتدایی : جدیدترین نمونه ی سوالات ، امتحانات میان نوبت ... سالاری پور، زهره ، 1353‏-‏ ‏6/‏/‏507 طلوع دانش 9636
علوم تجربی پایه سوم دبستان حریرفروش ، زهرا 1328d^‏-‏ ‏6/‏/‏507 ابوعطا: راه رشد 9623
علوم تجربی پایه ی دوم دبستان حریرفروش ، زهرا، 1328‏-‏ ‏د/ ‏ع436ح ‏6/‏507 ابو عطا، راه رشد 6764
علوم تجربی دوم دبستان حریرفروش ، زهرا، 1328‏-‏ ‏د/ ‏ع436ح ‏6/‏507 ابو عطا، راه رشد 6764
علوم تجربی سال دوم ‏-‏ دوره ی راهنمایی تحصیلی : آموزش گام به گام به روش پرسش و پاسخ ... الهیاری قلعه چوقی ، محمود، 1353‏-‏ ‏6/‏507 امتحان 9713
علوم تجربی ششم ابتدایی ‏-‏ تیزهوشان گیاه تازه ، زهرا، 1357‏-‏ ‏هـ ‏872 ‏گ ‏6/‏507 واله 13958
علوم تجربی ‏-‏ مقطع ابتدایی پایه پنجم خلیل زاده ، مصطفی ، 1346‏-‏ ‏6/‏/‏507 نشر نواندیش 9631
علوم چهارم دبستان سرودی ، شهناز، 1338‏-‏ ‏ک ‏493 ‏س ‏6/‏507 گلزار 9930
علوم دوم دبستان سرودی ، شهناز، 1338‏-‏ ‏ک ‏493 ‏س ‏6/‏507 گلزار 9897
علوم دوم راهنمایی بابائی ، حسینعلی ‏گ ‏19 ‏ب ‏6/‏507 تبلور دانش 12079
علوم را بهتر بیاموزیم : فعالیت های تکمیلی در آموزش علوم تجربی پنجم میرشفیعی ، داود، 1334‏-‏ ‏ع939م ‏6/‏507 دانش آفرین 9781
علوم سال سوم راهنمایی ‏8/‏507 : آموزشگاه علمی پیشتاز 9700
علوم سوم راهنمایی : کتاب کار و آموزش : سوال های کلیدی ، نکات آموزشی ، تمرین بدون پاسخ سعادتی ، فرامرز، 1346‏-‏ ‏6/‏507 موسسه مجموعه کتاب های هوشیار 9249
علوم کار پنجم ابتدایی خلیل زاده ، مصطفی ، 1346‏-‏ ‏5 ‏1385 ‏ع712خ ‏6/‏507 گاج 9775
علوم هشتم دوره ی (اول متوسطه ) کتاب کار نصری، کمیل،1361- ‏6/‏507 خیلی سبز 14781
فرهنگ علمی و فنی : انگلیسی ‏-‏ فارسی : شامل واژه های فیزیک ، شیمی ... سلحشور، ناصر ‏503 سلحشور 6194
فرهنگ علوم برای کودکان و نوجوانان جنینگز، تری ج .، 1957‏-‏ م ‏ف729ج ‏503 ‏م مدرسه 3185
فعالیت های تکمیلی در آموزش علوم تجربی پنجم ابتدایی میرشفیعی ، داود، 1334‏-‏ ‏ع939م ‏6/‏507 دانش آفرین 9781
فقر علوم توسلی فرید، مهدی ‏501 سهروردی 701
فقر علوم توسلی فرید، مهدی ‏501 سهروردی 1618
فلسفه علم روزنبرگ ، الگزاندر 1946d^‏-‏ م ‏/‏501 کتاب طه 2555
فلسفه علم روزنبرگ ، الگزاندر 1946d^‏-‏ م ‏/‏501 کتاب طه 7310
کاردرس علوم تجربی اول راهنمایی ... بهرامی نظرآبادی ، روشنک ، 1353‏-‏ ‏6/‏507 ژرف اندیشان 9669
کتاب کار تمرین های طبقه بندی شده (گام نو) علوم تجربی اول راهنمایی سراج ، ابراهیم ، 1348‏-‏ ‏ت ‏422 ‏س ‏6/‏507 منشور دانش 12027
کتاب کارخلاق علوم سوم دبستان بصیری ، اشرف ، ‏-‏ 1336 ‏ک579ب ‏6/‏507 سرمشق 10881
کتاب کار دانش آموز علوم تجربی سال اول دوره راهنمایی تحصیلی سمیعی ، نسرین ، 1331‏-‏ ‏ک ‏747 ‏س ‏6/‏507 نشر سنجش روز: رجاء 9922
کتاب کار ریاضی اول دبستان بابایی ، اشرف ، 1346‏-‏ ‏ک ‏119 ‏ب ‏6/‏507 گلزار 9931
کتاب کار علوم تجربی اول دبستان : پرورش مهارتهای یادگیری و خودارزیابی رستگار، طاهره ، 1329‏-‏ ‏1386 ‏ک ‏483/‏507 علوم نوین 8918
کتاب کار علوم تجربی چهارم دبستان رستگار، طاهره ، 1329‏-‏ ‏6/‏507 علوم نوین 10889
کتاب کار علوم چهارم دبستان سرودی ، شهناز، 1338‏-‏ ‏ک ‏493 ‏س ‏6/‏507 گلزار 9930
کتاب کار علوم دوم دبستان سرودی ، شهناز، 1338‏-‏ ‏ک ‏493 ‏س ‏6/‏507 گلزار 9897
کتاب کار و خودآزمون هدفدار علوم سال سوم راهنمایی حریرفروش ، زهرا، 1328‏-‏ ‏ک ‏436 ‏ح ‏507 شورا 12660
کتاب کار و فعالیت علوم دوم راهنمایی حسینی ، احمد، 1346‏-‏ ‏ک ‏577 ‏ح ‏6/‏507 منتشران 9780
کتاب کار (همشاگردی برتر) علوم دوم راهنمایی شامل : پرسش ها و فعالیتهای حسینی ، احمد، 1346‏-‏ ‏ک ‏577 ‏ح ‏6/‏507 منتشران 9780
گمشدگان مثلث برمودا برلیتس ، چارلز فرامباخ ، 1913؟ ‏-‏ م ‏500 آبا 6195
گمشدگان مثلث برمودا برلیتس ، چارلز فرامباخ ، 1913؟ ‏-‏ م ‏500 آبا 6195
گنجینه سوالات طبقه بندی شده نوین علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی بابائی ، حسینعلی ‏گ ‏19 ‏ب ‏6/‏507 تبلور دانش 12079
المپیادهای علوم سال سوم راهنمایی دهقان ، کامران ، 1349‏-‏ ‏6/‏507 اسرار دانش 10868
مجموعه از خانه تا مدرسه علوم سال پنجم ابتدایی خرازی مژگان ‏6/‏507 موسسه آیندگان 1000نکته 12140
مجموعه ی طبقه بندی شده علوم سال سوم راهنمایی میرزایی ، مهرداد، 1347‏-‏ ‏م ‏934 ‏م ‏6/‏507 کانون فرهنگی آموزش 13898
مجموعه ی طبقه بندی شده ویژه ی استعدادهای درخشان علوم سوم راهنمایی میرزایی ، مهرداد، 1347‏-‏ ‏م ‏934 ‏م ‏6/‏507 کانون فرهنگی آموزش 13898
مفاهیم علوم برای آموزگاران متقی، محمد،1344- ‏507 پرک 14447
نمونه سئوالات استاندارد پویندگان علوم پایه دوم راهنمایی خزائی ، طیبه ، 1358‏-‏ ‏2 ‏ج ‏511 ‏خ ‏507 خزائی 12635
نیروی هسته ای آسیموف ، آیزاک ، 1920‏-‏ 1992 ‏500 نشر دنیای نو 1606
کتاب کار علوم ششم دبستان - دانشمند کوچک شامل درسنامه‌ی آموزشی توبک, هدی ، ‏1365 -‏‏‏ ‏ک ‏774 ‏ت ‏/‏507 کانون فرهنگی آموزش 15003
کتاب کار علوم تجربی پایه هفتم دوره‌ ی اول متوسطه خیری، علی ‏376ک ‏6/‏507 نخبه سازان 14982
کتاب کار علوم ششم دبستان - دانشمند کوچک شامل درسنامه‌ی آموزشی توبک, هدی ، ‏1365 -‏‏‏ ‏ک ‏774 ‏ت ‏/‏507 کانون فرهنگی آموزش 15003
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۲۰
مسجد جامع امام حسین(ع)

علوم عملی

کتابخانه

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی